+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Települési támogatás

  1. Home
  2. /
  3. Szociális ügyek
  4. /
  5. Települési támogatás

Formái:

- átmeneti segély

- átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában

- gyógyszerköltség támogatása

- azonnali krízis segély

- lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatás

- temetkezés céljára nyújtott támogatás

Települési támogatás -azonnali krízis segély formájában a krízishelyzetben lévők részére állapítható meg, melynek összege az 5.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. Krízishelyzet: a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóknak nincs élelmiszerre, lakásfenntartásra jövedelme, a kérelem benyújtásának időpontjában létfenntartása közvetlen veszélybe kerül. A krízishelyzetben lévő jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül kérelmezheti a támogatás megállapítását.

Települési támogatás - átmeneti segély, kamatmentes kölcsön, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatás formájában annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130%-át, azaz jelenleg a 37.050,- Ft-ot.

Települési támogatás – gyógyszerköltség támogatás formájában annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum150%-át, azaz jelenleg a 42.750,- Ft-ot és havi gyógyszerköltsége eléri családjában egy főre jutó jövedelem 50%-át.

Települési támogatás – temetkezés céljára annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegét, azaz jelenleg a 28.500,- Ft-ot, egyedülélő esetén annak 150%-át.

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére vagy hivatalból.

A támogatás formája: pénzbeli és természetbeni juttatás.

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelem nyomtatványok mellékletei minden esetben:

-       a kérelmező és vele egy háztartásban élő személyek jövedelemigazolása a kérelem nyomtatványban foglaltaknak megfelelően

A kérelem egyéb mellékletei ellátásonként:

Gyógyszerköltség támogatására benyújtott kérelem esetén:

-       gyógyszertár igazolása a kérelmező havi gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz költségéről

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó kérelem esetén:

-       az ingatlan tulajdonjogát vagy használati jogát igazoló adásvételi szerződés, tulajdoni lap vagy bérleti szerződés

-       utolsó havi közüzemi számla (amennyiben közüzemi szolgáltatáshoz kéri a támogatást).

Temetkezés céljára benyújtott kérelem esetén:

-       halotti anyakönyvi kivonat

-       eredeti temetési számlák (a kérelmező nevére kiállítva)

Az eljárás jogi alapja:

- 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,

- 15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátásokról

NYOMTATVÁNYOK

Nyilatkozat

Települési támogatás átmeneti segély formában történő megállapításához - kérelem

Települési támogatás egyszeri gyógyszersegély formában történő megállapításához - kérelem

Települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő megállapításához - kérelem

Települési támogatás krízis segély formájában történő megállapításához - kérelem

Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz történő megállapításához - kérelem

Települési támogatás temetési segély formában történő megállapításához - kérelem

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Az ügyintézés helye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. - 12.iroda. Tel.: 284-011/113

Tel.: 62 / 284-011 / 113 m.

Email: domaszoc@t-online.hu

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő8:00-12.00 óráig és 13:00-15:00 óráig
Kedd8:00-12:00 óráig
SzerdaNincs ügyfélfogadás
Csütörtök8:00-12:00 óráig és 13:00-17:00 óráig
Péntek8:00-11:00 óráig
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás