+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

A piac fenntartójának adatai:
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Székhelye: 6781 Domaszék Köztársaság tér 1.

A piac üzemeltetőjének adatai:
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Székhelye: 6781 Domaszék Köztársaság tér 1.
Elérhetősége: Tel.: +36 30 563 4773, email.: hivatal@domaszek.hu
A piac nyitvatartási ideje: hétfő-szombat 06:00-18:00, vasárnap 06:00-11:00 óráig. Ünnepnapokon és az Önkormányzat által előre meghatározott települési rendezvények ideje alatt a piac zárva tart.

A piacon árusításra jogosultak köre
A Csongrád-Csanád megyében vagy Domaszék nagyközség 40 km-es körzetében működő gazdaságból származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari terméket értékesítő kistermelők, őstermelők. Ennek igazolására őstermelői, kistermelői vagy egyéni vállalkozói tevékenységet igazoló dokumentum regisztrációs számát az árus mindenkor köteles magánál tartani.

HÁZIREND és Általános Tudnivalók

A helyi termelői piacon az árusítás az üzemeltető általi regisztráció birtokában végezhető!

 1. A piaci rend megtartása az ott jelenlévők kötelessége.
 2. A piac nyitvatartási ideje: hétfő-szombat 06:00-18:00, vasárnap 06:00-11:00 óráig. Ünnepnapokon és az Önkormányzat által előre meghatározott települési rendezvények ideje alatt a piac zárva tart.
 3. A piacon csak az üzemeltetési szabályzatban leírtaknak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történhet az árusítás.
 4. A helypénz: a vonatkozó hatályos helyi rendelet szerint: 200,- Ft/nap/asztal
 5. Az árus az Üzemeltető felhívására köteles az árusításra jogosító engedélye meglétét igazolni!
 6. Az árus köteles minden hulladékot összetakarítani és a kijelölt tárolóba helyezni.
 7. A piac területére élő állatot bevinni tilos!
 8. A piac területén dohányozni tilos!
 9. Az árus felelős az általa árusított termékek biztonságáért, illetve a termékkörre vonatkozó jogszabályban rögzített előírások betartásáért!
 10. A számla-, illetve nyugtaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik.
 11. Az árusítani kívánt termékek beszállítását, kirakodását a piac nyitási időpontja előtt egy órával lehet megkezdeni.
 12. Az illemhely használata térítésmentes.
 13. A piac területén lévő falukemence és a hozzátartozó árnyékolótető nem képezi az elárusító helyek részét, ott kereskedelmi tevékenységet folytatni tilos.
 14. A piaci nyitvatartási napokon az árusok a ki és berakodás idejére beállhatnak gépjárművükkel a piac területére, azzal a feltétellel, hogy a rakodást követően haladéktalanul el kell hagyniuk a gépjárművel a piac területét, illetve a rakodás idején sem állhatnak a zöld felületekre. A rakodás ideje maximum 20 perc.
 15. A piac használata során az ott tartózkodók tevékenységükkel nem zavarhatják a szomszédos lakóingatlanok használóit.
  Aki az Üzemeltetővel, hatósággal vagy a Piacon tartózkodókkal szemben botrányos magatartást tanúsít, vagy nem tartja be a fentiekben, illetve a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakat, figyelmeztetni kell.
  Amennyiben a figyelmeztetés ellenére sem változtat viselkedésén, a piac területének azonnali elhagyására köteles!

Domaszéki Terméktéren árusítók NYILVÁNTARTÁSBA-VÉTELI ADATLAPJA

2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás