+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Elektronikus ügyintézés

  1. Home
  2. /
  3. Elektronikus ügyintézés

Űrlapok listája

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben 

Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről 

Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről 

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz 

Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem 

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem 

Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem 

Automatikus részletfizetési kérelem 

Bejelentkezés, változás-bejelentés 

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről 

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról 

Bejelentés, kérelem befogadáshoz 

Bevallás előrehozott helyi adóról 

Birtokvédelmi kérelem 

Ebösszeíró adatlap 

Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló - Kiegészítő nyilatkozat 

Fakivágási engedélykérelem, bejelentés 

Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem 

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése 

Kombinált áruszállítás bejelentése 

Kérelem adófelfüggesztésre 

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására 

Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására 

Köztemetési kérelem 

Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem 

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben 

Megkeresés köztartozás behajtására 

Méltányossági kérelem 

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához 

Működési engedély visszavonási kérelem 

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről 

Nyilatkozat öröklésre jogosultakról 

Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem 

Szálláshely megszűnésének bejelentése 

Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés 

Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskdelemi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem 

Talajterhelési díj bevallás 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás 

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem 

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben 

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Tájékoztató a portálról

    Milyen szolgáltatásokat nyújt az E-önkormányzat portál?
    Ki veheti igénybe az E-önkormányzat portál szolgáltatásait?
    Milyen feltételei vannak a bejelentkezés utáni ügyintézésnek?
    Hogyan lehet az E-önkormányzat portálra regisztrálni?
    Lehetséges-e törölni az E-önkormányzat portálon lévő felhasználói fiókomat?
    Hogyan tudok belépni a portálra?
    Hogyan tudok kilépni a portálról?
    Miért szükséges az önkormányzat-választás? Hogyan tudok önkormányzatot keresni?
    Mit jelent, hogyan működik a Saját önkormányzatok menüpont?
    Hogyan tudok űrlapot keresni? Mit tegyek, ha nem találom a szükséges űrlapot a listában?
    Hogyan tudok űrlapot kitölteni és beküldeni?
    Hogyan tudok cég nevében ügyet intézni?
    Hogyan tudok intézmény nevében ügyet intézni?
    Hogyan tudok egyéni vállalkozóként ügyet intézni?
    Hogyan tudok egyéni vállalkozó nevében ügyet intézni?
    Hogyan tudok más természetes személy nevében ügyet intézni?
    Hogyan tudok regisztráció vagy bejelentkezés nélkül ügyet intézni?
    Tudom-e később folytatni az űrlap kitöltését?
    Hogyan tudom megkönnyíteni a szükséges mezők kitöltését? Hogyan tudok űrlapot másolni?
    Hogyan tudom lekérdezni az adóegyenlegemet? Hogyan tudom lekérdezni képviseltem adóegyenlegét?
    Hogyan tudom megtekinteni adóbevallásaimat?
    Hogyan tudom megnézni, hol állnak az indított ügyeim? Hogy tudom megnézni, sikeres volt-e az űrlapbeküldésem?
    Milyen technikai feltételek szükségesek az oldal használatához?

HIVATALI KAPU:  Hivatal rövid neve: DOMASZEK - KRID: 758775791

2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás