+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Közterület használati engedély kiadása

  1. Home
  2. /
  3. Műszaki ügyek
  4. /
  5. Közterület használati engedély kiadása

Rendeletben meghatározott tevékenységekkel összefüggő közterület használati engedély kiadása.

Meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra. Megállapítja a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját. Szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.

A közterületek használati díja

1A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj tényleges felületre vonatkozik)300 Ft/m2/év
2(hatályon kívül)-
3Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató elhelyezéseMax. 30 napig 5000 Ft/nap/db
4Személygépkocsi, legfeljebb 3,5 tonnás kistehergépjármű, valamint ezek vontatmányinak elhelyezéseMax. 30 napig 5000 Ft/nap/db
5Teher-és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezéséreMax. 30 napig 5000 Ft/nap/db
6Építési munkával kapcsolatos építőanyag-és törmeléktárolás, állványelhelyezés-
Önerős magánlakás építésnél: (sávonkénti időszakos emelkedő mértékű)-
- 60 napon belül-
- 6 hónapig50 Ft/m2/nap
- 6 hónapon túl100 Ft/m2/nap
- egyéb esetekben100 Ft/m2/nap
7Alkalmi és mozgóárusítás300 Ft/m2/nap
8Vendéglátóipari előkert100 Ft/m2/hó
9Forgósok, cirkuszi mutatványosok:
a.) a rendezvény előtti és utáni napokon
b.) a rendezvény napján
 
100 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/nap
10Önálló hirdetőberendezések, táblák díja:
a.) utcanévtábla alatti , azonos nagyságú hirdetőtábla
b.) központi hirdetőállványon elhelyezett reklámtábla


1.000 Ft/m2/hó

Az eljárás jogi alapja:

4/2000 . ( II.25.) kt. rendelet a közterület használatról

Szükséges dokumentumok:    Kérelem
Nyomtatvány: 4/2000. (II.25.) kt. rendeletének 1. számú melléklete , 3000 Ft-os illetékbélyeggel ellátva

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal , 3.számú épület ,6781 Domaszék , Köztársaság tér 1.

Ügyintéző: Giláné Danka Ildikó műszaki ügyintéző

Tel.: 62 / 284-011 / 115 m.

Mobil: +36 30 / 338-2166

Email: muszakiugyek@domaszek.hu

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő8:00-12.00 óráig és 13:00-15:00 óráig
Kedd8:00-12:00 óráig
SzerdaNincs ügyfélfogadás
Csütörtök8:00-12:00 óráig és 13:00-17:00 óráig
Péntek8:00-11:00 óráig
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás