+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

  1. Kezdőlap
  2. /
  3. Lakossági pályázatok
  4. /
  5. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Az eljárás jogi alapja:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályait Domaszék Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2008. (V. 29.) Kt. rendeletében rögzítette

Szükséges dokumentumok: nyomtatványok, személyi okmányok stb. illeték

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött hallgatói jogviszony-igazolás a folyó tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
(munkáltatói igazolás, nyugdíjigazolás, APEH igazolás vállalkozó esetén, saját kézzel írt nyilatkozat alkalmi munkavállalás esetén, őstermelői tevékenység jövedelmének igazolása stb.)
c) Az igazolásokkal megegyezően kitöltött jövedelem- és vagyonnyilatkozat.
d) A szociális rászorultsága igazolására szolgáló dokumentumok:
(nyilatkozat önfenntartásról, eltartott családtagok iskolalátogatási igazolása, munkaügyi központ igazolása munkanélküliség esetén, fogyatékosság, betegség, rokkantság igazolása stb.)

Ügyintézés helye: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának III. számú épülete (DOMATISZ Nonprofit Kft. épülete)

Ügyintéző: Mészáros-Tanács Anett pályázatíró-projektmenedzser

Tel.: 62 / 284-011 / 124 m. , Mobil: +36-30-338-2162

Email: palyazatok@domaszek.hu

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő8 órától 16 óráig
Kedd8 órától 12 óráig
Szerda8 órától 16 óráig
Csütrötök13 órától 16 óráig
PéntekZárva
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás