+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Rendőrség

  1. Home
  2. /
  3. Intézmények
  4. /
  5. Rendőrség

 

Rendőrség

Szegedi Belvárosi Rendőrőrs

Tel. : 62/562-400; 03-33/16-06

 Fax : 62/562-400/16-46

E-mail : ugyelet.szegedrk@csongrad.police.hu

Felettes szerv: Szegedi Rendőrkapitányság
Őrsparancsnok: Hős Zoltán c. r. alezredes, őrsparancsnok
Cím: 6721 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 28.
Postacím: 6701 Szeged, Pf.447

 DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TERÜLETÉN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:

KOCSI ADRIENN

DÁVID JÁNOS

Szolgálati idejükben hívható telefonszám:

0620/8520659

Szolgálati idejükön kívül bejelentéssel

- sürgős esetben: 112 központi telefonszámon, vagy

-emailban vagy személyesen a rendőrkapitányságon  lehet élni.

Elérhetőségi adatok:

Szegedi Rendőrkapitányság

Székhely:6721 Szeged Párizsi krt. 16-22.

Postacím:6701 Szeged Postafiók 447.

Telefonszám:62/562-400

Faxszám:62/562-400/10-32-es mellék

Központi elektronikus levélcím: ugyelet.szegedrk@csongrad.police.hu

A honlap címe: www.police.hu

Ügyfélfogadás rendje: 0 órától 24 óráig

Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hétfőjén13.00-15.00

2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás