+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Választópolgároknak

  1. Home
  2. /
  3. Választópolgároknak

Magyarország Köztársasági elnöke 2024. június 9-ére tűzte ki az Európai Parlament tagjainak és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. A jelölő szervezetek a választás kitűzését követően kérhetik nyilvántartásba vételüket a júniusi általános választásokra a területi és a fővárosi választási bizottságoknál, valamint a Nemzeti Választási Bizottságnál. Az idei választások különlegessége, hogy a június 9-i voksoláson egy napon, közös eljárásban választják meg az európai parlamenti képviselőket, az önkormányzati képviselőket és polgármestereket, valamint a nemzetiségi önkormányzatok képviselőit. Az öt évvel ezelőtt megválasztott, jelenleg is hivatalban lévő önkormányzati képviselők és településvezetők megbízatása nem szűnik meg a mostani választással, az 2024. október 1-jéig tart. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hívnám fel a Tisztelt Választópolgárok figyelmét.

A választással kapcsolatos legfontosabb határnapok:

• 2024. április 4-től lehet benyújtani a választásokkal kapcsolatos kérelmeket: átjelentkezési kérelem, mozgóurna iránti kérelem, az EP-választás tekintetében külképviseleti szavazás iránti kérelem.

• 2024. április 20-án kezdődik az EP-, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás kampánya. A jelölő szervezetek és a jelöltté válni kívánó választópolgárok ettől a naptól kezdve gyűjthetik a jelöltséghez szükséges ajánlásokat.

• Átjelentkezni 2024. május 31-én (péntek) 16 óráig van lehetőség, az átjelentkezési kérelem visszavonását pedig 2024. június 7-én (péntek) 10 óráig kérhetik a választópolgárok. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes választástípusok tekintetében eltérőek az átjelentkezésre vonatkozó szabályok. Míg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a választópolgárok kizárólag tartózkodási helyük szerinti településre jelentkezhetnek át, addig az Európai Parlament tagjainak választásán bármely településre lehetséges az átjelentkezés.

• Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni szavazni, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet elektronikus azonosítással, elektronikus úton a Nemzeti Választási Irodához 2024. június 07. napján 10.00 óráig lehet benyújtani. Elektronikus azonosítással, elektronikus úton a helyi választási irodához 2024. június 07. napján 10 órát követően, 2024. június 09. napján 12 óráig lehet benyújtani. Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján a helyi választási irodához 2024. június 07. napján 10.00 óráig lehet benyújtani.

• Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet kizárólag az EP választás vonatkozásában lehet benyújtani 2024. május 31-én (péntek) 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékből való törlését június 5-én (szerda) 16 óráig kérheti a választópolgár.

A fentiek mellett a választópolgároknak továbbra is lehetőségük van a már eddig is elérhető választási kérelmek benyújtására:

• Azok a magyar állampolgárok, akik sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában nem rendelkeznek lakcímmel, legkésőbb 2024. május 15-én (szerda) 16 óráig kérhetik névjegyzékbe vételüket vagy adataik módosítását a 2024. év általános választásokra kihatással, és sikeres regisztrációjukat követően levélben szavazhatnak.

• Magyarországi lakcímmel rendelkező, más európai uniós tagállam állampolgárai 2024. május 24-én (péntek) 16 óráig adhatják be névjegyzékbe vételi kérelmüket, amennyiben az Európai Parlament magyar képviselőire szeretnének szavazni.

• A magukat valamely 13 magyarországi nemzetiséghez tartozónak valló választópolgárok továbbra is kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe. A nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem 2024. május 31-én (péntek) 16 óráig nyújtható be. Szintén eddig a napig kérhető a névjegyzékből való törlés iránti kérelem.

• A fogyatékkal élő választópolgároknak 2024. május 31-én (péntek) 16 óráig van lehetőségük Braille-írással ellátott szavazósablont igényelni, emellett 2024. június 5-én (szerda) 16 óráig kérhetik akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását. A kérelmek benyújthatóak elektronikus úton, online azonosítással a www.valasztas.hu oldalon, valamint személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában. A mozgóurna igénylést és a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők regisztrációs kérelmét elektronikus úton, online azonosítás nélkül és postai úton is be lehet nyújtani bármelyik helyi választási irodához. A névjegyzéki kérelmeket 2023. december 1-jétől a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban bírálja el, így az esetek nagy részében néhány percen belül megszületik a döntés.

Választójog

Települési önkormányzati képviselők választása a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken:

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken a választás ún. „egyéni listás” választási rendszer alkalmazásával történik. Ez azt jelenti, hogy a szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre adhatja le szavazatát, ahány képviselő a településen választható (kevesebb jelöltre lehet szavazni, de többre nem). A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település egésze alkot egy választókerületet (tehát a település valamennyi választópolgára ugyanazon jelöltek közül választhat), amelyben a képviselők száma a következő képpen alakul:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 1 000 lakosig 4 fő,

c) 5 000 lakosig 6 fő,

d) 10 000 lakosig 8 fő.

Domaszék településen 8 képviselő, valamint a polgármester választható. Azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek is megválasztották, úgy őt törölni kell az egyéni listáról. A nemzetiségi jelölt kedvezményes módon szerezhet mandátumot, feltéve, hogy a választás kitűzésekor a névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 50 %-a az adott nemzetiség nemzetiségi névjegyzékében is szerepelt. Ha sem a polgármester választáson, sem az egyéni listán nem szerez mandátumot adott nemzetiség egyetlen jelöltje sem, meg kell állapítani az egyéni listán legkevesebb szavazattal mandátumhoz jutó jelöltre leadott érvényes szavazatok 2/3-át. Kedvezményes mandátumhoz jut a nemzetiségnek az a jelöltje, aki az így megállapított szavazatszámnál többet ér el. Ha egy nemzetiséghez tartozó több ilyen jelölt is van, akkor a legtöbb szavazatot elért nemzetiségi jelölt jut kedvezményes mandátumhoz, szavazategyenlőség esetén sorsolás dönt a kedvezményes mandátumról. Az így elnyert kedvezményes mandátummal bővül a képviselő-testület létszáma.

A jelölt- és listaállítás általános szabályai

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel. Míg az aktív választójognak, vagyis a szavazás jogának feltétele a magyarországi helyben lakás, addig a passzív választójognak, a választhatóságnak nem. Így az a nagykorú magyar állampolgár, aki magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal nem, de passzív választójoggal rendelkezik, vagyis választható, feltéve, hogy kérelme alapján a központi névjegyzékben szerepel. Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely településen, választókerületben választható.

A választhatóság jogának korlátai

Nem választható, vagyis nem lehet jelölt

• akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt,

• aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,

• aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,

• aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,

• az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti államjogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. A polgármester-választáson a település, illetve a fővárosi kerület, a főpolgármester-választás esetében a főváros egy választókerületnek számít.

A (fő)polgármester-választáson a jelölt:

• párt jelöltje,

• egyesület jelöltje, vagy

• független jelölt lehet. Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést. Az első két esetben (párt és egyesület jelöltje) szükséges, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a választás kitűzésekor jogerősen szereplő pártot/egyesületet valamelyik területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vegye. Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat. Képviselőjelölt az lehet, akit Domaszék esetében a választópolgárainak legalább 1 %-a (41 ajánlás) jelöltnek állított. Polgármesterjelölt az, akit Domaszék választópolgárainak legalább 3%-a (123 ajánlás) jelöltnek állított.

Ajánlás

Polgármesterjelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

Helyi Választási Iroda

Domaszéki Polgármesteri Hivatal,

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.

2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás