+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Ebösszeírás

  1. Home
  2. /
  3. Ebösszeírás

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján Domaszék közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2022. július 15- október 15. napjáig ebösszeírást végez. Az ebösszeírás „önbevallásos” módszerrel történik. Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány (ebösszeíró adatlap) a domaszek.hu oldalon az ügyintézés/nyomtatványok/ Egyéb ügyek pont alatt is letölthető, valamint aki rendelkezik ügyfélkapuval, a domaszek.hu oldalon az önkormányzati elektronikus ügyintézés portálon keresztül is benyújthatja az adatszolgáltatást. Az ebösszeíró adatlapot kutyánként szükséges kiállítani. A korábbi ebösszeírások során már bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem történt változás. Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2020. január 1. napjától minden négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni. Szíveskedjenek a kitöltött ebösszeíró adatlapot az alábbi módok egyikén megküldeni:
a) postai úton, vagy személyesen a Domaszéki Polgármesteri Hivatal, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. címre, vagy
b) ügyfélkapun keresztül. (A https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalon ki kell választani Domaszék Nagyközségi Önkormányzatot, ágazatnál az általános vagy egyéb igazgatási ügyet kell választani, ügytípusnál az ebnyilvántartást, majd az űrlapkeresés után az „eb összeíró adatlap” online kitöltését kell választani.)
Köszönöm, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével segíti munkánkat!

Domaszék, 2022. július 5.

Köszönettel,
dr. Pálfi Tímea Ágnes
jegyző

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.

Tel.: 62 / 284-011

Email:  hivatal@domaszek.hu

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő8:00-12.00 óráig és 13:00-15:00 óráig
Kedd8:00-12:00 óráig
SzerdaNincs ügyfélfogadás
Csütörtök8:00-12:00 óráig és 13:00-17:00 óráig
Péntek8:00-11:00 óráig
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás