+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Ügyintézés

  1. Home
  2. /
  3. Ügyintézés

Köszöntjük Önt Községünk elektronikus ügyintézési oldalán!

Fő célkitűzéseink között tűztük ki az Önkormányzat ügyfélbarát erősítését, így az e-ügyintézés folyamatainak folyamatos bővítését, melynek segítségével akár otthonról is, kényelmesen kezdeményezheti különböző ügyeinek intézését.

Azoknál az ügyeknél, amelyek nem indíthatók elektronikusan, tájékozódhat a szükséges nyomtatványokról és törvényi háttérről, valamint az ügyintézés helyéről, az ügyintézők elérhetőségéről, valamint annak pontos helyéről is.

Reméljük, hogy szolgáltatásunk használatával még egyszerűbbé válik hivatalos ügyeinek intézése!

 Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások 

  • Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

  • Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

  • Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás.

Az e-Papír szolgáltatás ITT érhető el.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy e-Papír szolgáltatás útján kizárólag olyan kérelmet, iratot, egyéb beadványt nyújthat be, melyre az Önkormányzati Hivatali Portálon nincs rendszeresítve nyomtatvány (451/2016. (XII. 19.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja)

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon  Felhasználói  útmutató 

 Önkormányzati Hivatali Portálon rendszeresített nyomtatványok:  Űrlapok listája

Adóügy › általános adónyomtatványok

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben

Adóügy › általános adónyomtatványok

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem

Adóügy › általános adónyomtatványok

Automatikus részletfizetési kérelem

Adóügy › általános adónyomtatványok

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Adóügy › általános adónyomtatványok

Bevallás előrehozott helyi adóról

Adóügy › általános adónyomtatványok

Kérelem adófelfüggesztésre

Adóügy › általános adónyomtatványok

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására

Adóügy › általános adónyomtatványok

Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására

Adóügy › általános adónyomtatványok

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben

Adóügy › általános adónyomtatványok

Megkeresés köztartozás behajtására

Adóügy › általános adónyomtatványok

Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem

Adóügy › általános adónyomtatványok

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

Adóügy › általános adónyomtatványok

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Adóügy › helyi iparűzési adó

Bevallás ideiglenes helyi iparűzési tevékenységről

Adóügy › helyi iparűzési adó

Iparűzési adó előleg módosítási kérelem

Adóügy › jövedéki adó (magánfőzött párlat)

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Adóügy › jövedelemadó (termőföld bérbeadás)

Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló - Kiegészítő nyilatkozat

Adóügy › jövedelemadó (termőföld bérbeadás)

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

Adóügy › kommunális adó

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Adóügy › talajterhelési díj

Talajterhelési díj bevallás

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek › birtokvédelem

Birtokvédelmi kérelem

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek › ebnyilvántartás

Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek › ebnyilvántartás

Ebösszeíró adatlap

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek › elővásárlás, előhaszonbérlet

Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek › fakivágás

Fakivágási engedélykérelem, bejelentés

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek › kérelem

Segítségre szoruló idős bejelentése

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek › keresetlevél

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek › keresetlevél

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek › mezőgazdaság, környezetvédelem

Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek › mezőgazdaság, környezetvédelem

Illegális hulladék lerakás és egyéb környezetszennyezés bejelentése

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek › mezőgazdaság, környezetvédelem

Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap

Anyakönyvi ügyek › kivonat

Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Hagyaték › adatkérés

Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről

Hagyaték › adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

Hagyaték › nyilatkozat

Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

Ipar-kereskedelem › rendezvény

Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem

Ipar-kereskedelem › szálláshely

Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről

Ipar-kereskedelem › szálláshely

Szálláshely megszűnésének bejelentése

Ipar-kereskedelem › szálláshely

Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

Ipar-kereskedelem › telepengedély

Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

Ipar-kereskedelem › telepengedély

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése

Ipar-kereskedelem › telepengedély

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése

Ipar-kereskedelem › telepengedély

Kérelem telephelyre utaló tábla elhelyezéséhez

Ipar-kereskedelem › telepengedély

Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskdelemi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem

Ipar-kereskedelem › üzleti tevékenység

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról

Ipar-kereskedelem › üzleti tevékenység

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

Ipar-kereskedelem › üzleti tevékenység

Működési engedély visszavonási kérelem

Ipar-kereskedelem › vásár, piac és bevásárlóközpont

Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

Szociális › köztemetés

Köztemetési kérelem

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek › bérlet

Bejelentés, kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek › használat

Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek › kérelem

Kérelem kút létesítés engedélyezéséhez

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek › kérelem

Kérelem kút megszüntetéséhez

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek › kérelem

Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához

Tájékoztató a portálról

    Milyen szolgáltatásokat nyújt az E-önkormányzat portál?
    Ki veheti igénybe az E-önkormányzat portál szolgáltatásait?
    Milyen feltételei vannak a bejelentkezés utáni ügyintézésnek?
    Hogyan lehet az E-önkormányzat portálra regisztrálni?
    Lehetséges-e törölni az E-önkormányzat portálon lévő felhasználói fiókomat?
    Hogyan tudok belépni a portálra?
    Hogyan tudok kilépni a portálról?
    Miért szükséges az önkormányzat-választás? Hogyan tudok önkormányzatot keresni?
    Mit jelent, hogyan működik a Saját önkormányzatok menüpont?
    Hogyan tudok űrlapot keresni? Mit tegyek, ha nem találom a szükséges űrlapot a listában?
    Hogyan tudok űrlapot kitölteni és beküldeni?
    Hogyan tudok cég nevében ügyet intézni?
    Hogyan tudok intézmény nevében ügyet intézni?
    Hogyan tudok egyéni vállalkozóként ügyet intézni?
    Hogyan tudok egyéni vállalkozó nevében ügyet intézni?
    Hogyan tudok más természetes személy nevében ügyet intézni?
    Hogyan tudok regisztráció vagy bejelentkezés nélkül ügyet intézni?
    Tudom-e később folytatni az űrlap kitöltését?
    Hogyan tudom megkönnyíteni a szükséges mezők kitöltését? Hogyan tudok űrlapot másolni?
    Hogyan tudom lekérdezni az adóegyenlegemet? Hogyan tudom lekérdezni képviseltem adóegyenlegét?
    Hogyan tudom megtekinteni adóbevallásaimat?
    Hogyan tudom megnézni, hol állnak az indított ügyeim? Hogy tudom megnézni, sikeres volt-e az űrlapbeküldésem?
    Milyen technikai feltételek szükségesek az oldal használatához?

HIVATALI KAPU:  Hivatal rövid neve: DOMASZEK - KRID: 758775791

Segédletek…
Az alábbi linkekről elérhető kisfilmek segítik a gyorsabb elektronikus ügyintézést:

TELEFONSZÁMOK

KÖZPONTI SZÁM:62 / 284-011 - 62 / 284-187
Titkárság62 / 284-011 / 117
Adócsoport62 / 284-011 / 111
Műszaki ügyintéző62 / 284-011 / 115
Anyakönyvvezető62 / 284-011 / 112 vagy 118
Szociális ügyintéző62 / 284-011 / 113
Pénzügyi Csoport62 / 284-011 / 116
Pénztár62 / 284-011 / 119
Ipar és kereskedelmi62 / 284-011 / 118
Pályázatok62 / 284-011 / 124 - Mobil: +36-30-338-2162

Központi e-mail:  hivatal@domaszek.hu

Jegyző:  jegyzo@domaszek.hu

Adócsoport: adocsoport@domaszek.hu

Anyakönyvvezető: anyakonyv@domaszek.t-online.hu

Műszaki ügyinzéző: muszakiugyek@domaszek.hu

Szociális ügyintéző: domaszoc@t-online.hu

Pénzügy: penzugy@domaszek.hu

Pályázatírók: palyazatok@domaszek.hu

Polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő8:00-12.00 óráig és 13:00-15:00 óráig
Kedd8:00-12:00 óráig
SzerdaNincs ügyfélfogadás
Csütörtök8:00-12:00 óráig és 13:00-17:00 óráig
Péntek8:00-11:00 óráig
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás