+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Adóügyek

  1. Home
  2. /
  3. Adóügyek

Papír alapú nyomtatványok (csak magánszemély és őstermelő):

Helyi iparűzési adó

2020 Helyi iparűzési adó nyomtatvány

2020 Helyi iparűzési adó kitöltési útmutató

2021 Helyi iparűzési adó nyomtatvány

2021 Helyi iparűzési adó kitöltési útmutató

A 2022. évben kezdődő adóévben alkalmazható helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány
(„A” lapok )_2023. január 1-jétől használható

A 2022. évben kezdődő adóévben alkalmazható helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány
(M” lapok külön fájlban)_2023. január 1-jétől használható

A 2022. évben kezdődő adóévben alkalmazható helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány
kitöltési útmutatója_2023. január 1-jétől használható

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS helyi iparűzési tevékenységről

Őstermelő nyilatkozat - helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő - 2021. évtől

Őstermelő nyilatkozat - helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő - 2020. évig

Kommunális adó

Kommunális adó bevallás

MEGÁLLAPODÁS adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kérelem kommunális adókedvezmény igénybevételéhez

Magánfőzés

Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Egyéb nyomtatványok

Túlfizetés visszaigénylése (csak magánszemély részére)

 Elektronikus nyomtatványok

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Általános adónyomtatványok

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben
Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
Automatikus részletfizetési kérelem
Bejelentkezés, változás-bejelentés
Bevallás előrehozott helyi adóról
Kérelem adófelfüggesztésre
Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
Megkeresés köztartozás behajtására
Méltányossági kérelem
Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló - Kiegészítő nyilatkozat
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

Jövedéki adó (magánfőzött párlat)

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Kommunális adó

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy e-Papír szolgáltatás útján kizárólag olyan kérelmet, iratot, egyéb beadványt nyújthat be, melyre az Önkormányzati Hivatali Portálon nincs rendszeresítve nyomtatvány (451/2016. (XII. 19.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja)

HIVATALI KAPU
Hivatal rövid neve: DOMASZEK
KRID: 758775791

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon Felhasználói útmutató

2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás