+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

2021. évi határozatok - jegyzőkönyvek

  1. Home
  2. /
  3. 2021. évi határozatok -...
 2021.12.14.
 ELŐTERJESZTÉSEKElőterjesztések
TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYV
2021.12.14. - DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
 2021.11.23.
 ELŐTERJESZTÉSEKElőterjesztések
TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYV
2021.11.23. - DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
 2021.11.02.
 ELŐTERJESZTÉSEKElőterjesztések
TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYV
2021.11.02. - DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
 2021.10.26.
 ELŐTERJESZTÉSEK 
TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYV
2021.10.26. - DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
 2021.10.12.
ELŐTERJESZTÉSEKElőterjesztések
TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYV
2021.10.12. - DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
 2021.09.28.
ELŐTERJESZTÉSEKElőterjesztések
TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYV
2021.09.28. - DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
 2021.08.31.
 ELŐTERJESZTÉSEKElőterjesztések
TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYV
2021.08.31. - DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
 2021.08.03.
 ELŐTERJESZTÉSEKElőterjesztések
TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYV
2021.08.03. - DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE I
2021.08.03. - DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE II.
 2021.07.09.
 ELŐTERJESZTÉSEKElőterjesztések
TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYV
2021.07.09. - DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
 2021.06.29.
 ELŐTERJESZTÉSEKElőterjesztések
TESTÜLETI
JEGYZŐKÖNYV
2021.06.29 - DOMASZÉK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT - NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
 2021.04.28.
 ELŐTERJESZTÉSEK Előterjesztés önkormányzati bérlakás pályázatának kiírása tárgyában
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
36/2021. (IV.28.) Polgármesteri határozat - pályázat kiírása a Dankó Pista tér 15/A/2. szám alatti önkormányzat bérlakás bérleti jogára 
 2021.04.15.
 ELŐTERJESZTÉSEKElőterjesztés krízissegély tárgyában
Előterjesztés a belterület 98/10 hrsz. ingatlan ingyenes tulajdonba vétele tárgyában
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
34/2021. (IV.15.) Polgármesteri határozat - Támogatási kérelem
35/2021. (IV.15.) Polgármesteri határozat - Domaszék, Tanya 643. sz. alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adási kérelme
 2021.04.12.
 ELŐTERJESZTÉSEKDomaszék Nagyközségi Önkormányzat Könyvtára 2020. évi beszámoló
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Könyvtára 2021. évi munkaterv
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
33/2021. (IV.12.) Polgármesteri határozat - Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Könyvtára 2020. évi beszámolójának és 2021. évi munkatervének elfogadása
 2021.03.30.
 ELŐTERJESZTÉSEKÖnkormányzati garzonlakás pályázat 15/D/2.
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
21/2021. (III.30.) Polgármesteri határozat - Bérlő kijelölése - 15/D/2. szám alatti önkormányzati garzonlakás bérleti jogára
22-25/2021. (III.30.) Polgármesteri határozat - Nem nyertes pályázatok önkormányzati garzonlakás bérleti jogára
26/2021. (III.30.) Polgármesteri határozat - Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása
27/2021. (III.30.) Polgármesteri határozat - mentességi kérelmének jóváhagyása
28/2021. (III. 30.) Polgármesteri határozat - mentességi kérelmének jóváhagyása
29/2021. (III. 30.) Polgármesteri határozat - mentességi kérelmének jóváhagyása
30/2021. (III.30.) Polgármesteri határozat - mentességi kérelmének jóváhagyása
31/2021. (III.30.) Polgármesteri határozat - mentességi kérelmének jóváhagyása
32/2021. (III.30.) Polgármesteri határozat - mentességi kérelmének jóváhagyása
 2021.03.26.
 ELŐTERJESZTÉSEKHelyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.
Éves Összefoglaló jelentés - Domaszék Nagyközség 2020. évi Belső ellenőrzéséről
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
19/2021. (III.26.) Polgármesteri határozat - Domaszék Nagyközség Esélyegyenlőségi Program 2021. évi felülvizsgálatának elfogadása
20/2021. (III.26.) Polgármesteri határozat - A 2020. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
 2021.03.18.
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
18/2021. (III.18.) Polgármesteri határozat - Domaszék külterület 0368/38 hrsz-ú földterület használati megosztásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése
 2021.03.12.
 ELŐTERJESZTÉSEKDomaszék Nagyközségi Önkormányzat Könyvtárának 2020. évi beszámolója Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Könyvtárának 2020. évi beszámolójának melléklete Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Könyvtárának 2021. évi munkaterve
Építési telek elidegenítési és terhelési tilalom kérelme
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Tanyagondnoki szolgálat - Szakmai program
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
15/2021. (III.12.) Polgármesteri határozat - Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Könyvtárának 2020. évi beszámolójának és 2021. évi munkatervének elfogadása
16/2021. (III.12.) Polgármesteri határozat - A Domaszék 567 helyrajzi szám alatti ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló kérelem
17/2021. (III.12.) Polgármesteri határozat - Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Tanyagondnoki szolgálat - Szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
 2021.03.01.
 ELŐTERJESZTÉSEKDomaszéki Sportcsarnok öltözők feletti tető felújítás, homlokzati nyílászáró (ajtók) csere
Domaszék Nagyközség Sportfejlesztési koncepciójának elfogadása
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
13/2021. (III.1.) Polgármesteri határozat - Domaszéki Sportcsarnok öltözők feletti tető felújítás, homlokzati nyílászáró (ajtók) cseréjéhez önerő biztosítása
14/2021. (III.1.) Polgármesteri határozat - Domaszék Nagyközség Sportfejlesztési koncepciójának elfogadása
 2021.02.22.
 ELŐTERJESZTÉSEKKerékpárpálya pályázat benyújtásához támogató döntés és saját forrás biztosítása 
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
12/2021. (II.22) Polgármesteri határozat - kerékpárpálya pályázattámogatása
 2021.02.15.
 ELŐTERJESZTÉSEK2021. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges előterjesztése
Domaszék 1426/1 hrsz.-ú zártkerti út külterületbe való átvezetése
DOMATISZ NONPROFIT KFT. Költségvetési terv 2021. évre
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
9/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat - 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtása
10/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat - Domaszék 1426/1 hrsz.-ú zártkerti út külterületbe való átvezetése
11/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat - DOMATISZ NONPROFIT KFT. 2021. évi költségvetésének elfogadása
 2021.02.04.
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
8/2021. (II.4.) Polgármesteri határozat - Pályázati kiírás Dankó P. tér 15/D/2 lakás bérleti jogára
 2021.01.11.
POLGÁRMESTERI
HATÁROZAT
7/2021. (I.11.) Polgármesteri határozat - Gyermekorvosi körzetben állandó helyettes kijelölése
6/2021. (I.11.) Polgármesteri határozat - Döntés Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító
5/2021. (I.11.) Polgármesteri határozat - 235/2019. (XI. 21.) Kt. határozat módosítása
4/2021. (I.11.) Polgármesteri határozat - 234/2019 (XI. 21.) Kt. határozat módosítása
3/2021. (I.11.) Polgármesteri határozat - 233/2019. (XI. 21.) Kt határozat módosítása
2/2021. (I.11.) Polgármesteri határozat - dr. Gulyás-Zóka Veronika kérelme az Humán Bizottság vonatkozásában
1/2021. (I.11.) Polgármesteri határozat - dr. Gulyás-Zóka Veronika kérelme az Ügyrendi Bizottság vonatkozásában
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás