+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Közérdekű adatok

  1. Home
  2. /
  3. Közérdekű adatok
kozadat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

Fenti törvény rendelkezései alapján ezen pontban megtalálhatja Domaszék Nagyközségi Önkormányzat közérdekű adatait.

Közérdekű adatok

(Általános közzétételi lista)

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. előírásai szerint a Domaszék Nagyközség Önkormányzatára az Általános közzétételi lista kötelezettségei az alábbiak szerint vonatkoznak:

“21. § (3) E törvény rendelkezéseit a megyei önkormányzatok és az 50 000-nél nagyobb lakónépességű városok vonatkozásában 2007. január 1-jétől, az egyéb helyi önkormányzatok, továbbá az egyéb közfeladatot ellátó szervek vonatkozásában legkésőbb 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.”

» Szervezeti, személyi adatok

» Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

» Gazdálkodási adatok

2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás