+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Éves munkaterv

 1. Home
 2. /
 3. Éves munkaterv

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2024. évi munkaterve

1.) A Képviselő-testület ülései általában minden hónap negyedik keddjén 14 órai kezdettel tartandók.

2.) A polgármester döntése alapján az ülés tervezett időpontjától el lehet térni, a tervezett napirendi pontok átütemezhetők.

3.) A második pont alapján történt változásról a testület tagjait és a tanácskozási joggal rendelkezőket sms-ben, ha lehetséges e-mailben is értesíteni kell.

4.) Minden ülés állandó napirendje:

a.) polgármesteri jelentés (írásban és szóban is előterjeszthető), e napirend keretében tájékoztatás történik az eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, valamint a várható eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, az önkormányzati pályázati tevékenységről, valamint a Domatisz Nonprofit Kft. munkájáról. E napirend keretében adnak tájékoztatást a bizottsági elnökök is, ha két ülés között bizottsági ülés megtartására került sor.

b.) döntési javaslatok (írásban és szóban is előterjeszthetők).

c.) kérdések, interpellációk.

5.) Állandó meghívottak a soros ülésekre a községi körzeti megbízottak.

Január 23. (kedd)

 • Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány jelentése

Előadó: Ótottné Greguss Éva, a közalapítvány kuratóriumának elnöke

 • Domaszéki Települési Értéktár Bizottság beszámolója

Előadó: értéktár bizottság elnöke

 • Temetkezési szolgáltatást végző cég tájékoztatója

Előadó: Benák Mihály, a Funeral Kft. ügyvezetője

Február 13. (kedd)

 • Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének beterjesztése

Előadók: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csoportvezető

 • A Domatisz Nonprofit Kft. 2024. évi költségvetésének megvitatása

Előadó: Módra Tamás, a Domatisz Kft. ügyvezetője

 • A Domadrón Szociális Szövetkezet 2024. évi költségvetésének megvitatása

Előadó: Ótott-Kovács Tamás, a Domadrón Szövetkezet igazgató-elnöke

Február 27. (kedd)

 • Alföldvíz Zrt. tájékoztatója a víziközmű-szolgáltatásról

Előadó: Tari János, az Alföldvíz Zrt. divízió-vezetője

 • Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló beszámolók, támogatási kérelmek elbírálása

Előadó: Civil szervezetek képviselői

 • Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása

Előadók: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csoportvezető

 • A polgármesteri szabadság igénybevételének ütemezése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Március 26. (kedd)

 • Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzete

Előadó: dr. Szenti Szabolcs Sándor r. alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság vezetője

 • Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója

Előadó: Galiba Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető

 • Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó: dr. Csúcs Áron igazgató

 • Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó: dr. Kozák Péter igazgató

 • Domaszék Nagyközségi Könyvtár munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Guba-Szűcs Judit könyvtáros

 • 2023. évi belső ellenőri jelentés elfogadása

Előadók: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csoportvezető

 • Éves összesített közbeszerzési terv megvitatása

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Április 23. (kedd) -> közmeghallgatás

 • A térség országgyűlési képviselőjének tájékoztatója

Előadó: Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője

 • A Csongrád-Csanád Vármegyei Közgyűlés elnökének tájékoztatója

Előadó: Gémes László elnök

 • Falunapi program megvitatása

Előadók: Sziráki Krisztián polgármester

Bata Attila kommunikációs referens

Május 28. (kedd)

 • Dr. Holubán Csilla Szegedi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója

Előadó: dr. Holubán Csilla hivatalvezető

 • Domatisz Nonprofit Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója

Előadó: Módra Tamás, a Domatisz Nonprofit Kft. ügyvezetője

 • Domadrón Szövetkezet 2023. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója

Előadó: Ótott-Kovács Tamás, a Domadrón Szövetkezet igazgató-elnöke

 • Domaszint Szövetkezet 2023. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója

Előadó: Vajda Zoltán Ferencné, a Domaszint Szövetkezet elnök-igazgatója

 • Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadók: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csoportvezető

 • Vagyonrendelet módosítása

Előadók: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csoportvezető

 • Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása (zárszámadás)

Előadók: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csoportvezető

 • Díszpolgári és egyéb kitüntető címek adományozásáról döntés (zárt ülés)

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Június 25. (kedd)

 • Sportcsarnok munkájáról szóló beszámoló és a terembérleti díj felülvizsgálata

Előadó: Németh László sportcsarnok vezető

 • Hulladékszállítási közszolgáltatást biztosító cég Domaszéken végzett munkájáról készült tájékoztatója

Előadó: a hulladékszállítási cég ügyvezetője

 • A domaszéki lakosság egészségügyi helyzetének értékelése

Előadók: Dr. Kovács Zsuzsanna háziorvos

Dr. Kőrösi Gábor háziorvos

Dr. Ilyó-Kovács Katalin házi-gyermekorvos

Dr. Kispéter Anett fogorvos

 • Domaszék állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató

Előadó: Dr. Farkas Attila állatorvos

 • Domaszéki Polgármesteri Hivatal munkájáról és az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről beszámoló
 • Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző
 • Bende Gabriella Igazgatási csoportvezető

Július és augusztus hónapokban nincs tervezett képviselő-testületi ülés

Szeptember 24. (kedd)

 • Az általános iskola és művészetoktatási intézmény munkájáról készült tájékoztató

Előadók: az általános iskola igazgatója

Pataki Ildikó művészeti iskola vezetője

 • A Domaszéki Kincskereső Óvoda nevelési évének értékelése és munkatervének megvitatása

Előadó: Koczkás Orsolya óvodavezető

 • Domaszéki Települési Értéktár Bizottság beszámolója

Előadó: értéktár bizottság elnöke

 • Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadók: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csoportvezető

Október 8. (kedd)

 • Az új képviselő-testület alakuló ülése

Előadó: polgármester

Október 29. (kedd)

 • A települési környezet állapotáról szóló beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 • Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének felülvizsgálata

Előadó: polgármester

 • Adórendeletek felülvizsgálata

Előadók: polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

November 26. (kedd)

 • 2025. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázatok elbírálása

Előadó: Mészáros-Tanács Anett pályázati referens

 • Önkormányzati bérlakások lakbérének megállapítása

Előadó: polgármester

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 • Egyéb szolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: polgármester

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

December 10. (kedd)

 • Az önkormányzat 2025. évi rendezvénytervének elfogadása

Előadó: polgármester

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 • A képviselő-testület 2025. évi munkatervének elfogadása

Előadó: polgármester

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Lakossági fórumok:

Közmeghallgatás, falugyűlés: 2024. április 23. (kedd) 17 óra

Helyszín: Sárkányhegyi Közösségi Színtér

Napirend:

1.) Beszámoló a 2023-ban elvégzett munkáról, megnyert pályázatokról, beruházások áttekintése

2.) Beszámoló a falufejlesztési elképzelésekről

3.) Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselőjének tájékoztatója

4.) Gémes László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Közgyűlés elnökének tájékoztatója

5.) Kérdések, hozzászólások

Előadók: Sziráki Krisztián polgármester

Képviselő-testület tagjai

Domaszék, 2023. december 12.

Sziráki Krisztián sk.

polgármester

2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás