+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Éves munkaterv

 1. Kezdőlap
 2. /
 3. Éves munkaterv

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének 

2023. évi munkaterve

1.) A Képviselő-testület ülései általában minden hónap utolsó keddjén 14 órai kezdettel tartandók.

2.) A polgármester döntése alapján az ülés tervezett időpontjától el lehet térni, a tervezett napirendi pontok átütemezhetők.

3.) A második pont alapján történt változásról a testület tagjait és a tanácskozási joggal rendelkezőket sms-ben, ha lehetséges e-mailben is értesíteni kell.

4.) Minden ülés állandó napirendje:

a.) polgármesteri jelentés (írásban és szóban is előterjeszthető), e napirend keretében tájékoztatás történik az eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, valamint a várható eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, az önkormányzati pályázati tevékenységről, valamint a Domatisz Nonprofit Kft. munkájáról. E napirend keretében adnak tájékoztatást a bizottsági elnökök is, ha két ülés között bizottsági ülés megtartására került sor.

b.) döntési javaslatok (írásban és szóban is előterjeszthetők).

c.) kérdések, interpellációk.

5.) Állandó meghívottak a soros ülésekre a községi körzeti megbízottak. 

Január 31. (kedd) -> közmeghallgatás

 • A térség országgyűlési képviselőjének tájékoztatója

Előadó: Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője

 • A Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatója

Előadó: Gémes László elnök

 • Helyi rendeletek felülvizsgálata

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző 

Február 14. (kedd)

 • Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének beterjesztése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző, 

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csop.vez.

 • A Domatisz Nonprofit Kft. 2023. évi költségvetésének megvitatása

Előadó: Módra Tamás Domatisz Kft. ügyvezetője 

Február 28. (kedd)

 • Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló beszámolók, támogatási kérelmek elbírálása

Előadó: Civil szervezetek képviselői

 • A Domaszéki Polgárőr Egyesület munkájáról szóló tájékoztató

Előadó: Varga Pál egyesületi elnök

 • Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány jelentése

Előadó: Ótottné Greguss Éva közalapítvány kuratóriumának elnöke

 • Alföldvíz Zrt. tájékoztatója a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról

Előadó: Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízió-vezető

 • Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző, 

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csop.vez.

 • A polgármesteri szabadság igénybevételének ütemezése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Március 28. (kedd)

 • Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzete

Előadó: dr. Szenti Szabolcs Sándor r. alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság vezetője

 • Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója

Előadó: Rókus Imre tű. alezredes kirendeltség-vezető

 • Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről szóló tájékoztató 

Előadó: dr. Csúcs Áron igazgató

 • 2022. évi belső ellenőri jelentés elfogadása

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 • Köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 • Éves összesített közbeszerzési terv megvitatása

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Április 25. (kedd)

 • Dr. Holubán Csilla Szegedi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója

Előadó: dr. Holubán Csilla hivatalvezető

 • Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató 

Előadó: dr. Kozák Péter igazgató

 • Falunapi program megvitatása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Varga-Asztalos Ágnes vezetői asszisztens

Május 23. (kedd)

 • Domatisz Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója

Előadó: Módra Tamás Domatisz Nonprofit Kft. ügyvezetője

 • Domadrón Szövetkezet 2022. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója

Előadó: Ótott-Kovács Tamás Domadrón Szövetkezet igazgató-elnöke

 • Domaszint Szövetkezet 2022. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója

Előadó: Vajda Zoltán Ferencné Domaszint Szövetkezet elnök-igazgatója

 • Önkormányzati adóhatóság tevékenységéről beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Bende Gabriella Igazgatási csop.vez.

 • Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző, 

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csop.vez.

 • Vagyonrendelet módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző, 

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csop.vez

 • Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása (zárszámadás)

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző, 

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csop.vez

 • Díszpolgári és egyéb kitüntető címek adományozásáról döntés (zárt ülés)

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Június 27. (kedd)

 • Sportcsarnok munkájáról szóló beszámoló és a terembérleti díj felülvizsgálata

Előadó: Németh László sportcsarnok vezető

 • Hulladékszállítási közszolgáltatást biztosító cég Domaszéken végzett munkájáról készült tájékoztatója

Előadó: Schauer Tamás, az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyvezetője

 • A domaszéki lakosság egészségügyi helyzetének értékelése

Előadó: Dr. Kovács Zsuzsanna háziorvos

Dr. Kőrösi Gábor háziorvos

Dr. Ilyó-Kovács Katalin házi-gyermekorvos

Dr. Kispéter Anett fogorvos

 • Domaszék állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató

Előadó: Dr. Herczeg István állatorvos

 • Domaszéki Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Július és augusztus hónapokban nincs tervezett képviselő-testületi ülés

Szeptember 26. (kedd)

 • Az általános iskola és művészetoktatási intézmény munkájáról készült tájékoztató

Előadó: Józsáné Bánhidi Márta isk. igazgató

Pataki Ildikó művészeti iskola vezetője

 • A Domaszéki Kincskereső Óvoda nevelési évének értékelése és munkatervének megvitatása

Előadó: Koczkás Orsolya óvodavezető

 • Domaszéki Könyvtár munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Guba-Szűcs Judit könyvtáros

 • Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző, 

Trójáné Dani Katalin Pénzügyi csop.vez

 • Böllérnap és Katalin bál megrendezésével kapcsolatos döntés

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Varga-Asztalos Ágnes vezetői asszisztens

Október 31. (kedd)

 • Az önkormányzat beruházásainak áttekintése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

 • A települési környezet állapotáról szóló beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 • Helyi értéktár bizottság munkájáról beszámoló

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

November 28. (kedd)

 • Adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző 

 • 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázatok elbírálása

Előadó: Varga-Asztalos Ágnes vezetői asszisztens

 • Önkormányzati bérlakások lakbérének megállapítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

December 12. (kedd)

 • Az önkormányzat 2024. évi rendezvénytervének elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 • A képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 • Egyéb szolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester, 

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Lakossági fórumok:

Közmeghallgatás, falugyűlés: 2023. január 31. (kedd) 17 óra

Helyszín: Sárkányhegyi Közösségi Színtér

Napirend: 

1.) Beszámoló a 2022-ben elvégzett munkáról, megnyert pályázatokról

2.) Beszámoló a falufejlesztési elképzelésekről 

3.) Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselőjének tájékoztatója

4.) Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatója

5.) Kérdések, hozzászólások 

Előadók: Sziráki Krisztián polgármester

Képviselő-testület tagjai

Domaszék, 2022. december 13.

Sziráki Krisztián sk.

polgármester

2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás