+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

Elektronikus ügyintézés-nyomtaványok

  1. Home
  2. /
  3. Elektronikus ügyintézés-nyomtaványok

Elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon  Felhasználói útmutató 

 Önkormányzati Hivatali Portálon rendszeresített nyomtatványok: 

Általános adónyomtatványok

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem

Automatikus részletfizetési kérelem

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Bevallás előrehozott helyi adóról

Kérelem adófelfüggesztésre

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására

Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben

Megkeresés köztartozás behajtására

Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Bevallás ideiglenes helyi iparűzési tevékenységről

Iparűzési adó előleg módosítási kérelem

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló - Kiegészítő nyilatkozat

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Talajterhelési díj bevallás

Jövedéki adó (magánfőzött párlat)

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Kommunális adó

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Azoknál az ügyeknél, amelyek nem indíthatók elektronikusan, tájékozódhat a szükséges nyomtatványokról és törvényi háttérről, valamint az ügyintézés helyéről, az ügyintézők elérhetőségéről, valamint annak pontos helyéről is !.

 Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások 

  • Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

  • Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

  • Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy e-Papír szolgáltatás útján kizárólag olyan kérelmet, iratot, egyéb beadványt nyújthat be, melyre az Önkormányzati Hivatali Portálon nincs rendszeresítve nyomtatvány (451/2016. (XII. 19.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja)

HIVATALI KAPU
Hivatal rövid neve: DOMASZEK
KRID: 758775791

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás