+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu

Zajvédelmi szabályok alkalmazása Domaszék területén

Publikálva: 2023.05.24.
  1. Kezdőlap
  2. /
  3. Hírek
  4. /
  5. Zajvédelmi szabályok alkalmazása Domaszék...
hello world!

A 2022. május 1-től hatályos Domaszék Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 6/2022. (IV.26.) önkormányzati rendelete határozza meg többek között azokat a szabályokat is, melyek a helyi zajvédelemmel kapcsolatosak. A rendeletben leírtak alapján szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy egy esetlegesen felmerülő zajjal járó probléma vagy konfliktus megoldásában milyen jellegű jogi segítség áll rendelkezésére a lakosságnak. A zajvédelmi szabályok Domaszék nagyközség közigazgatási területének belterületi részére alkalmazhatóak. Közterületi rendezvények esetén, hangosító berendezés kizárólag Domaszék polgármesterének engedélyével üzemeltethető, melynek kiadásához kérelmet kell benyújtani. Az engedély iránti kérelmet a berendezés üzemeltetője vagy a közterületi rendezvény szervezője a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal köteles benyújtani.

Az engedélyre vonatkozó kérelemben a következőket kell feltüntetni:

  • A berendezés szolgáltatójának (üzemeltetőjének) nevét, címét, telefonszámát a tervezett üzemeltetés helyét és időpontját, a rendezvény kezdésének és befejezésének időpontját;
  • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés által keltett zajszint nem haladja meg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésterhelési határértéket.
  • Továbbá tartalmaznia kell még a zaj- és rezgésterhelési határértéket, és a lehetséges eltérés maximális értékét. Az engedélyezés tárgyában hozott polgármesteri döntés ellen a képviselő testülethez lehet fellebbezést előterjeszteni. Nem kell az engedélyt megkérni az önkormányzat éves, kulturális programjában szereplő rendezvények esetén.

Háztartás igényeit kielégítő zajjal járó munkavégzés esetén a zajjal járó építési, karbantartási, javítási, szerelési munka végzése, továbbá ezekhez kapcsolódó elektromos és motoros gépek használata (különösen: gépi földmunka végzés, betonkeverés, anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép használata stb.) hétköznap 7.00-20.00 óra között, szombaton 8.00-20.00 között,
vasárnap és munkaszüneti napon 9.00-14.00 óra között lehetséges. Ezek alól kivételt képez a hibaelhárítás céljából történő munkavégzés. Kertműveléshez kapcsolódó zajkeltő géppel (különösen: kapálógép, fűnyíró gép, láncfűrész, kerti traktor stb.) munkát végezni hétköznap 7.00-20.00 óra között, szombaton 8.00-20.00 között, vasárnap és munkaszüneti napon 9.00-14.00 óra között lehetséges. Házi rendezvények esetén zene- és műsorszolgáltatás 22.00 óráig végezhető, ettől írásbeli kérelem benyújtását követően, a polgármester eltérést engedélyezhet. Az engedély nem mentesít egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló felelősség alól (különös tekintettel a csendháborításra). Vendéglátóipari egységek kültéri zeneszolgáltatása, vagy rádió, televízió, illetve egyéb médium műsorának sugárzása minden esetben engedélyköteles. A hatósági eljárás során a hatósági engedélyek iránti, valamint az elsőfokú határozat elleni fellebbezési kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani, panaszokat, bejelentéseket a jegyzőnéllehet tenni.
Domaszéki Polgármesteri Hivatal
( szerk. )

Legfrissebb híreink

Július elsejétől Domaszéken is változik a hulladékgazdálkodási rendszer

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2023. július 1-jével új hulladékgazdálkodási rendszer fog életbe lépni, melyben a magyarországi települési hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja végezni. Hulladékkezelés és gyűjtés: Az ingatlanhasználókat […]
Tovább

Tájékoztatás az avar és a kerti hulladék kezeléséről

A tavaszias és száraz időjárás esetén a kerti munkák részeként végzett zöldhulladék égetés könnyen kiterjedt szabadtéri tűzhöz vezethet, amely jelentősen veszélyezteti a természeti és épített környezetet. Avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban szerves anyag helyben […]
Tovább

Zajvédelmi szabályok alkalmazása Domaszék területén

A 2022. május 1-től hatályos Domaszék Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 6/2022. (IV.26.) önkormányzati rendelete határozza meg többek között azokat a szabályokat is, melyek a helyi zajvédelemmel kapcsolatosak. A rendeletben leírtak alapján szeretnénk felhívni […]
Tovább
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás