+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu

Önkormányzati hírek - 2024. április

Publikálva: 2024.04.24.
  1. Home
  2. /
  3. Hírek
  4. /
  5. Önkormányzati hírek - 2024....
hello world!

Márciusban ismét két alkalommal találkozott a képviselő-testület. 18-án soron kívüli ülés kere­tében döntött a grémium a TOP_Plusz-1.1.1-21- CS1-2022-00002 számú pályázat visszavonásáról, hogy az kedvezőbb feltételek kiírása mellett, vár­hatóan ősszel újból beadható legyen. A képviselők ezen kívül elfogadták dr. Szenti Szabolcs Sándor r. alezredes kinevezését a Szegedi Rendőrkapi­tányság kapitányságvezetőjévé, 2024. április 1-jei hatállyal. A kapitányságvezető Horváthné Cserfalvi Ibolya r. őrnaggyal, a Belvárosi Rendőrőrs őrsparancsno­kával együtt tiszteletét tette a március 26-ai, soros képviselő-testületi ülésen, ahol megtartották be­számolójukat Domaszék közrendjéről, közbizton­sági helyzetéről, illetve a közbiztonság érdekében a 2023. évben tett intézkedésekről. Beszámolót tartott még Hallai Zsolt Péter tű. alezredes, a Sze­gedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője; dr. Csúcs Áron, a Szegedi Kistérség Többcélú Társu­lása igazgatója, illetve Csányi Zoltán, az Alsó-Ti­sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviseletében. Ezeket, majd a nagyközségi könyvtár 2023. évi be­számolóját és 2024. évi munkatervét, a 2023. évi belső ellenőri jelentést, illetve az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda 2024. évi közbe­szerzési terveit is elfogadták a képviselők. Döntés született még egy önkormányzati tulaj­donú földterület haszonbérbe adásáról, a 2023. december 31. napjával megszűnt Domaszék-Rösz­ke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás záró be­számolójának elfogadásáról, illetve a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányza­ti Társulás 2024. május 31-ei megszüntetéséről. Apró módosítást kellett végrehajtani a Szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben, hogy a könyvtár technikai, informati­kai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak fejlesztése megvalósulhasson, ezekre az önkor­mányzat támogatást igényelhessen. A képviselők módosították továbbá a decemberben elfogadott, Domaszék Nagyközség Helyi Építési Szabályzata módosításának kezdeményezését, mert időközben két terület átsorolása is szükségessé vált. A polgár­mesteri jelentésben főleg a piac fejlesztésének és a ravatalozó felújításának munkálatairól hallhattak a jelenlévők. Minden döntés a https://www.domaszek.hu hon­lap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjá­ban megtekinthető. A következő, közmeghallga­tással egybekötött, nyílt testületi ülés időpontja 2024. április 23. (kedd), 17:00 óra, helyszíne a Sárkányhegyi Közösségi Színtér épülete.

dr. Németh László

Legfrissebb híreink

Méhegészségügyi zárlat

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, mint élelmiszerlánc-felügyeleti, állategészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság nevében mézelő méhek nyúlós költésrothadásának járványkitörése miatt méhegészségügyi települési zárlatot rendel el – a csatolt térkép szerint – Domaszék teljes területére, a […]
Tovább

Önkormányzati hírek - 2024. április

Márciusban ismét két alkalommal találkozott a képviselő-testület. 18-án soron kívüli ülés kere­tében döntött a grémium a TOP_Plusz-1.1.1-21- CS1-2022-00002 számú pályázat visszavonásáról, hogy az kedvezőbb feltételek kiírása mellett, vár­hatóan ősszel újból beadható legyen. A képviselők ezen […]
Tovább

KÖTELEZŐ EBOLTÁS DOMASZÉKEN

Mivel az előző évek során Szeged környékén is előfordult rókák körében diagnosztizált veszettség megbetegedés, melyek érintkeztek kutyákkal is, rendkívül fontos a kutyák rendszeres, évenkénti, veszettség elleni védőoltása humán közegészségügyi szempontból is, tekintettel arra, hogy a […]
Tovább
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás