+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu

Megtartotta idei közmeghallgatását Domaszék Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete

Publikálva: 2023.02.16.
  1. Home
  2. /
  3. Hírek
  4. /
  5. Megtartotta idei közmeghallgatását Domaszék...
hello world!

Január 31-én közmeghallgatást tartott a képviselő testület a Sárkányhegyi Közösségi Színtér épületében, amely három év után ismét a megszokott időpontban került megrendezésre. Az eseményen Sziráki Krisztián polgármester részletesen tájékoztatott a településsel kapcsolatos eseményekről és tervekről, továbbá felszólalt Mihálffy Béla országgyűlési képviselő, valamint dr. Szenti Szabolcs Sándor és Horváthné Cserfalvi Ibolya rendőrtisztek is. Sziráki Krisztián polgármester nyitotta meg a közmeghallgatást január 31-én, délután 5 órakor. Megjegyezte, hogy az esemény egy nyilvános testületi ülés is egyben, ezért abban a metódusban halad majd, ahogyan egy hagyományos képviselő-testületi  ülés. A napirendi pontok felsorolását követően átadta a szót Mihálffy Béla országgyűlési képviselőnek, aki elmondta, hogy az elmúlt bő fél évben tízszer szólalt fel a parlamentben, három törvényjavaslatot nyújtott be, valamint háromszor volt vezérszónok. Ez utóbbi aktivitások mezőgazdasági jellegűek voltak és a jövőbeni mezőgazdasági támogatások megkönnyítését irányozzák elő. Hangsúlyozta, a legjobb tudása szerint jár el, hogy Szeged és a Homokhátság érdekeit képviselje a törvényhozásban, választókerületében pedig kiemelten fontosnak tartja a személyes jelenlétet. Az országgyűlési képviselő elmondta, aláírásra került az Európai Unióval a megállapodás és elindulhatnak a TOP+ projektek, amelyekkel kapcsolatban támogatásáról biztosította a településvezetést. Ezt követően a Rendőrség meghívott tisztjei szólaltak fel; elsőként dr. Szenti Szabolcs Sándor r. alezredes, a Szegedi  Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezetője. Elmondta, szeretnék meghallgatni a lakosok véleményét, hogy a helyiek miként vélekednek a közbiztonságról, van-e olyan hely, ahol még van tennivaló. Zárásként tájékoztatott, hogy a tavalyi évben mindösszesen három lopás történt a településen, a többi eset ittas vezetéshez, illetve embercsempészethez volt köthető. Megítélése szerint rendben van a közbiztonság Domaszéken. Felszólalt még Horváthné Cserfalvi Ibolya r. százados, a Belvárosi Rendőrőrs mb. parancsnoka, aki a bűnmegelőzésre helyezte a hangsúlyt. Arra biztatta a lakosságot, hogy szükség esetén merjenek segítséget kérni, akár személyesen tőle is, illetve a körzeti megbízottaktól. A felszólalásokat követően Sziráki Krisztin polgármester kezdte meg az elmúlt egy év eseményeinek, valamint a jövőre vonatkozó elképzelések ismertetését. Elmondta, hogy a költségvetés 1.200 millió forinttal kerül meghatározásra, ezt a testület február végén fogja elfogadni. A tavalyi évben összesen 180 millió forint iparűzési adóbevétel folyt be, az itt működő vállalkozások tevékenységének köszönhetően. Megjegyezte, hogy ez már egy olyan határon felül van, amely szükségessé teszi az önkormányzatnak az ún. szolidaritási hozzájárulás befizetését az államkasszába, amely azon települések számára kerül  kiosztásra, akik kisebb iparűzési adó erővel rendelkeznek. A polgármester kitért az energiaárakkal  kapcsolatos cselekvési tervre is. Elmondta, hogy aggodalomra nincs ok, hiszen a költségvetés stabil, ugyanakkor az önkormányzat nem dől hátra, mert vannak olyan kihívások, amelyekre szükséges reagálni, és ezekre olyan válaszokat kell adni, amelyek nem, vagy a lehető legkisebb kompromisszummal járnak majd Domaszék lakossága számára. Kifejtette, az intézkedések egy része életbe is lépett már, elsősorban azok, amelyeket az önkormányzat saját működésére vonatkozóan vezetett be. Az önkormányzat hivatali dolgozói 3 épületből 2-be költöztek össze, ezzel is próbálják a legjobb helykihasználás mellett a legtöbb energiát megspórolni. A közösségi intézmények felfűtése átmenetileg szünetel. Fontos lépés még a közvilágítási lámpatestek ritkítása, amely február-március hónapban fog megvalósulni. „Ezekkel az intézkedésekkel próbálunk a nadrágszíjon húzni, de bízunk benne, hogy nem fog olyan problémát okozni, amely a lakosság számára kellemetlen változásokkal járna” - tette hozzá, majd kiemelte, minden egyes intézkedés és minden egyes lekapcsolt lámpatest megtakarítást fog eredményezni, és ez a cél. A közmeghallgatáson elhangzott, hogy a testület nemrégiben módosította a kommunális adóról szóló rendeletet, amellyel együtt adóösszegek emeléséről is döntött. Ez leginkább amiatt volt indokolt, hogy a korábbi rendelet összegei közel 10 éve kerültek meghatározásra. A kommunális adóval kapcsolatos tájékoztatások február első felében postázásra kerülnek.
A beszámolót az elmúlt egy év fejlesztéseivel folytatta:
• Újabb 3 kilométernyi szakaszon történt útfelújítás, amellyel az úthálózat-fejlesztési program negyedik üteme is megvalósult. Kifejtette, 2020 óta összesen négy ütemben kerültek pormentesítésre az utak. Az önkormányzat nem fejezte még be, de látja már a végét, hogy a programnak köszönhetően a belterületen valamennyi utca szilárd útburkolatot kapjon.
• Folytatódott a sportcsarnok átfogó felújítása is, amely már régóta esedékes volt. Az öltözők feletti tetőszerkezet felújítása már korábban megkezdődött, amelyet a padlóburkolat csiszolása, a faszerkezet állagmegóvó mázolása követett. Ezek a munkálatok részben saját forrásból lettek finanszírozva.
• Elkészült az ipari területhez vezető, 1,7 kilométernyi aszfaltburkolatú útszakasz. A terület ezzel jóformán készen áll arra, hogy fogadja a vállalkozásokat.
• Az év végén elindult óvoda fejlesztés, TOP+ pályázati forrásból valósult meg, mely két fő részből áll: az egyik az óvoda főzőkonyha eszközparkjának a fejlesztése volt, ugyanis úgy tervez az önkormányzat, hogy az intézmény képes lesz ellátni a remélhetőleg belátható időn belül megvalósuló iskolai étkezőt is. A projekt további része az óvodai kültéri játékok fejlesztése volt, illetve kiegészült egy harmadik résszel is, térburkolattal fedett parkolók kerültek kialakításra az óvoda előtt.
• Beszerzésre került egy Suzuki Vitara típusú mezőőri gépjármű. A mezőőrség feladatainak támogatása céljából érkezett kormányzati forrás abban a tekintetben, hogy időközönként szükséges a migrációs problémák segítése, hiszen ide is elér a hatása.
• A nyár végén valamennyi utcanévtábla le lett cserélve a belterületen. Az új táblák felszerelése fontos
az egységes, tiszta arculat kialakításának szempontjából, amely javítja a települési összképet. A munkálatok nem zárultak le, a zártkerti részbe már legyártásra kerültek az utcanévtáblák, azok kihelyezése hamarosan megtörténik. A polgármester hozzátette, hogy „az önkormányzati fizikai állomány munkatársai folyamatosan talpon vannak, folyamatosan gépen vannak. Ha kell, kaszálnak, ha kell, utat javítanak, számos olyan településüzemeltetési feladat van, amit saját hatáskörben a munkatársak meg tudnak valósítani.”A fejlesztések után áttért a tavalyi év legfontosabb közösségi eseményeire. Kiemelte, a közösség kiemelten fontos része a településnek, a közösség építése, szervezése és e kezdeményezések támogatása. Külön kiemelte és köszönetét fejezte ki azoknak a helyi szervezeteknek, akik maguk is azon fáradoznak, hogy felpezsdítsék a közösségi életet és még kellemesebb hellyé tegyék Domaszéket, mint például a kisebb-nagyobb helytörténeti túrák, vagy a kisvasúti múzeumnál tartott játékos tanórák szervezői. De indult Domaszékről kerékpáros túra, valamint tartottak iskolásoknak szabadtéri biológia órát is a vadászok jóvoltából. Polgárőrségünk pedig az ország legjobb szervezetének járó díjazást érdemelte ki közösségünkért végzett, fáradhatatlan és lelkiismeretes munkájáért. Említésre került a nemrégiben a MATASZ domaszéki szervezete által megszervezett DON-80 Emléktúra, amelynek keretében településünk hősi halottairól is megemlékeztek a résztvevők. A tavalyi év Domaszék 70 éves jubileumáról volt nevezetes, amely jó alkalmat biztosított változatos formában megismertetni és tisztelegni, hogy Domaszék közösségét hogyan építették a lakosai. Természetesen nem maradt el az olyan, hagyományos rendezvényekkel kapcsolatos ismertetés sem, mint az évről évre nagyobb népszerűségnek örvendő Falunap, a szüreti nap, vagy a település életében izgalmas újdonságként megjelenő adventi hétvégék, ahová motoron érkezik a Mikulás és ahonnan elindul az ország legnagyobb fénytraktoros felvonulása. Sziráki Krisztián zárásképpen ismertette a közeljövőre vonatkozó fejlesztéseket, beruházásokat is:
• Folytatódik az útépítési program: 2600 méteren valósul meg útépítés a külterületen, 300 millió forintos pályázati forrás felhasználása mellett. Három útszakasz fog megvalósulni: a hulladékudvar felé vezető útszakasz; a kisvasút állomástól a futballpályáig tartó zártkerti szakasz (Viola út); valamint a volt kisvasút nyomvonalának az 55-ös úttól az autópálya felüljáróig tartó szakasza.
• A termelői piac területén a régi Teleház épületének felújítása, bővítése fog megvalósulni, erre közel 100 millió forintos összeget pályázott meg az önkormányzat.
• Válaszul az elmúlt évek aszályos időjárására, vízmegtartásra alkalmas tározók, illetve záportározó kivitelezésére is sor kerül. Ezek részben a World Wide Fund for Nature (WWF) magyarországi mintaprojektjének részeként, másik részben pedig 50 millió forint támogatás mellett valósulnak meg.
• Megépül a harmadik játszótér az új osztásban lévő Kunhalmi utcában. Az önkormányzat a fejlesztéssel a település nyugati felében lakó családok számára kívánja ezzel közelebb hozni a játszóterek által nyújtott lehetőségeket, amelyek aktív, gyermekbarát kikapcsolódást kínálnak. A felmerült kérdések megválaszolását követően a polgármester megköszönte a részvételt és mindenki figyelmébe ajánlotta az önkormányzat és a polgármesteri hivatal elérhetőségeit (ezek lapunk első oldalain szintén megtalálhatóak).
Bata Attila szerkesztő

Legfrissebb híreink

Méhegészségügyi zárlat

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, mint élelmiszerlánc-felügyeleti, állategészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság nevében mézelő méhek nyúlós költésrothadásának járványkitörése miatt méhegészségügyi települési zárlatot rendel el – a csatolt térkép szerint – Domaszék teljes területére, a […]
Tovább

Önkormányzati hírek - 2024. április

Márciusban ismét két alkalommal találkozott a képviselő-testület. 18-án soron kívüli ülés kere­tében döntött a grémium a TOP_Plusz-1.1.1-21- CS1-2022-00002 számú pályázat visszavonásáról, hogy az kedvezőbb feltételek kiírása mellett, vár­hatóan ősszel újból beadható legyen. A képviselők ezen […]
Tovább

KÖTELEZŐ EBOLTÁS DOMASZÉKEN

Mivel az előző évek során Szeged környékén is előfordult rókák körében diagnosztizált veszettség megbetegedés, melyek érintkeztek kutyákkal is, rendkívül fontos a kutyák rendszeres, évenkénti, veszettség elleni védőoltása humán közegészségügyi szempontból is, tekintettel arra, hogy a […]
Tovább
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás