+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu
hello world!

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

  1. Home
  2. /
  3. Közérdekű adatok
  4. /
  5. Szervezeti, személyi adatok
  6. /
  7. A közfeladatot ellátó szerv...
Fő feladatai Fő feladatai 
anyakönyvi igazgatás,
népesség-nyilvántartási feladatok, személyi adat- és lakcímnyilvántartás.
személyi anyagok és vagyonnyilatkozatok kezelése,
hagyatéki ügyek,
választási, népszavazási ügyek,
ügyirat-kezelési feladatok,
szociális igazgatási feladatok
művelődésügyi feladatok
közoktatási feladatok
ifjúságpolitikai feladatok
pályázatírási és pályázat gondozási feladatok
birtokvitás ügyek elbírálása
gyámügyi feladatok
üzletek működési engedélyével kapcsolatos feladatok
lakás- és helyiséggazdálkodás
polgármester és jegyző adminisztratív munkájának segítése
képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok
választási, népszavazási ügyek
polgárvédelmi feladatok
tűzrendészeti feladatok
településfejlesztési feladatok
környezet- és természetvédelmi feladatok
közterület-használattal kapcsolatos feladatok
kifüggesztések kihirdetése és elektronikus úton való közzététele
adóztatási feladatokat lát el
intézkedik behajtásra kimutatott tartozások beszedéséről
informatikai rendszer működtetése
választási, népszavazási ügyek
• Elkészíti az önkormányzat költségvetésének tervezetét és közreműködik annak végrehajtásában.
• Az elfogadott költségvetés keretein belül a pénzügyi jogszabályok betartásával végzi az önkormányzat, intézményei és társulása gazdálkodásával összefüggő feladatokat.
• Adóbevallások elkészítése, benyújtása.
• Pénzforgalmi és mérlegjelentések és statisztikák elkészítése.
• Likviditás fenntartásáról gondoskodik.
• A pénzügyi kötelezettségeket időre teljesíti.
• Zárszámadást készít.
• Beszámolókat, tájékoztatást készít a pénzügyi helyzetről a testület és a bizottsága részére.
• Közreműködik a felújítások, beruházások pénzügyi lebonyolításában.
• Választási, népszavazási ügyek
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás