+3662/284-011
+3662/284-187
hivatal@domaszek.hu

Felhívás méhészkedés bejelentési kötelezettségének teljesítésére

Publikálva: 2024.01.23.
  1. Home
  2. /
  3. Hírek
  4. /
  5. Felhívás méhészkedés bejelentési kötelezettségének...
hello world!

2024. január 1-jével több ponton is változott a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet). Talán a legfontosabb, hogy a Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében már nincs szükség a méhészkedés (méhtartás) évenkénti bejelentésére. Azonban, hogy a Rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartást megfelelően elkészíthessük, ezúton is kérünk minden, a nagyközség területén méhészkedéssel foglalkozót, hogy minél előbb jelentse be ezen tevékenységét. A Rendelet 2. § (2) bekezdése szerint ha a méhész a méhészkedést (méhtartást) nem kívánja folytatni, úgy azt legkésőbb nyolc napon belül bejelenti a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt a nyilvántartásból törli.

Változás történt a kihelyezendő táblák adattartalmában is. Szintén a 2. § (1) bekezdése alapján ha a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán a nevét, a méhészet tenyészetkódját és a telefonszámát jól látható módon feltüntetni.

Módosultak a méhek szállításával és vándoroltatásával kapcsolatos intézkedések is, amelyek a Rendelet 8. § és 9. §-ában találhatóak. Az eddigi állatorvosi igazolás helyébe egészségügyi igazolás lép, amelyet az illetékes méhegészségügyi felelős állít ki. Továbbra is hatályos az a rendelkezés, hogy a méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének.

Kérünk minden méhészt a jogszabály áttanulmányozására, a bejelentés megtételére, illetve az év folyamán az esetleges vándoroltatások megfelelő be- és kijelentésére. A bejelentő és kijelentő lapokat a domaszek.hu honlapról (Egyéb ügyek > Méhészet és növényvédelem) letölthetik; az e-Önkormányzat Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) bejelentkezve, Domaszéket kiválasztva, a megfelelő űrlapokon (bejelentés esetén > ágazat: általános vagy egyéb igazgatási ügyek, ügytípus: bejelentés, űrlap neve: méhészkedés [méhtartás] bejelentése; vándoroltatás esetén > ágazat: általános vagy egyéb igazgatási ügyek, ügytípus: mezőgazdaság, környezetvédelem, űrlap neve: méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap) elektronikusan beküldhetik; illetve a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben kérhetik az ügyintézőtől.

A Rendelet elérhető a https://njt.hu/jogszabaly/2003-70-20-82 címen.

dr. Németh László

hatósági és igazgatási előadó

Legfrissebb híreink

Tájékoztatás első osztályosok beiskolázási támogatásáról

Felhívjuk a leendő első osztályosok szüleinek a figyelmét, hogy a 2024. évi Domaszék Nagyközségi Önkormányzat által nyújtott 10.000 Ft-os beiskolázási támogatást a Hivatal pénztárában lehet felvenni július 22. és július 31. között, ügyfélfogadási időben. Támogatás […]
Tovább

A falugazdász tájékoztatása

Tisztelt Gazdálkodók! Tájékoztatom Önöket, hogy 2024.06.24-től módosul az ügyfélfogadási idő: Minden HÉTFŐN, KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN 8:00-tól 16:30-ig vagyok Domaszéken elérhető. SZERDÁN és PÉNTEKEN telefonon, illetve a szegedi irodában leszek megtalálható. Békési Evelin falugazdász
Tovább

Felhívás közösségi összefogásra a ravatalozó épületének felújításáért

Közösségünk feladata, hogy méltón emlékezzünk azokról, akik már nem lehetnek velünk, ezért is tartja önkormányzatunk kiemelt feladatnak a temetőben a ravatalozó felújítását. Annak érekében, hogy a búcsúzás pillanatait igazán méltóvá tehessük, az épület ablakait egyedi […]
Tovább
2023 All rights reserved - Domaszék
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Megszakítás