Településrendezési terv

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017. (VIII.03.) önkormányzati rendelete Domaszék Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról

DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BELTERÜLET ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVE

DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK IGAZGATÁSI TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE

DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK SZERKEZETI TERV

Hatályos tervanyag

 

 TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV