Pályázatok

Domaszék Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretén belül „Óvodafejlesztés Domaszék és Röszke község óvodáiban" címmel pályázatot nyújtott be Röszkével közösen 2012 augusztusában. A megpályázott összeg 20.000.000 Ft 100%-os támogatási intenzitás mellett. A pályázat keretében megvalósulna mindkét község óvodáiban a pedagógusok szakmai továbbképzése melynek célja a szellemi javak bővítése, újabb pedagógiai módszerek megismerése, a hatékonyabb oktató–nevelő munka érdekében. Ezen felül pedig udvari játékok és számítástechnikai eszközök is beszerzésre kerülhetnek, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül.

 

Domaszék Község Önkormányzata Szatymaz és Királyhalom községek önkormányzataival közösen pályázatot nyújtott be „Opened Gates for our heritage – Szatymaz – Domaszék – Backi Vinogradi" címmel 2012 májusában, a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívására.
A projekt általános célja a határon átnyúló együttműködés segítségével olyan kulturális hálót létrehozni, amellyel megőrizhetők a régió materializált és szellemi értékei A „Nyitott kapuk örökségünkre" pályázati elgondolásban a domaszéki temető ravatalozója kerül felújításra, valamint a temető, bajai út felöli oldalán kerítés épül, amit egy székely kapu tesz majd teljessé. A projekt teljes költségvetése 200.000 EUR, melyből a fő kedvezményezettre 100.000 EUR, a két projekt partnerre (köztük Domaszékre) pedig 50.000 - 50.000 EUR összeg jut. Ennek a pályázatnak az elbírálása szintén folyamatban van.

 

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulását alkotó 13 tagtelepülés partnerségi együttműködésben Mórahalom Város Önkormányzat vezető partnerségével pályázatot nyújtott be „Mórahalom és térségének közösségi közlekedési fejlesztése" címmel a Dél-alföldi Operatív Program DAOP-3.2.1/A-11 megjelölésű „Közösségi közlekedés fejlesztése" tárgyú pályázati kiírásra, 2012 májusában. A projekt keretein belül a Szabadság téri buszforduló felújítását, 2 db sebességkorlátozást figyelő berendezés kihelyezését, valamint a Köztársaság téri buszmegálló mellé egy dinamikus utastájékoztató rendszer kialakítását tervezzük megvalósítani. A projekt tervezett költségvetése bruttó 350.000.000 Ft, melyből a Domaszékre eső költségvetési rész bruttó 21.398.643 Ft, 5%-os önerő mellett. A pályázat elbírálás alatt áll.

 

A Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében „Domaszék belterületi csapadékvíz és belvíz elvezetése II. ütem" címmel benyújtott pályázatunk keretében az I. ütemben 2010-ben megvalósított kivitelezési munkálatok folytatását augusztusban megkezdtük és ez idáig az alábbi munkálatok valósultak meg:
A Bojárhalmi utca Deák Ferenc és Bálint Sándor utca közötti szakaszán az utca jobb oldalán, míg szintén ebben az utcában a Bálint Sándor és a Juhász Gyula utca közötti szakaszon az utca bal oldalán megépült a csapadékvíz-elvezető csatorna. Az ehhez kapcsolódó utómunkálatok (bejárók helyreállítása, betonozása, díszburkolatok helyreállítása, útátvágások helyreállítása) még befejezésre várnak. A 3-as öblözet főgyűjtőjének nyomvonalán (a Sárkányhegyi utca egy részén, a Harang utca egy részén, a Jókai utca teljes hosszán, a József Attila utca egy részén, az Ady Endre utca egy részén, a Móra Ferenc utca teljes hosszán, a Dózsa György utcát keresztezve a Vasút utca egy részén egy oldali kiépítéssel) a közműfeltárások megtörténtek, a nyomvonal kijelölése folyamatban van, így a kivitelezési munkálatok ezen a szakaszon is megkezdődhettek.
A projekt eredményeként közel 2.544 méter nyílt, burkolt csapadékvíz elvezető hálózat jön létre, amelyhez csaknem 78.840.000 forint támogatást vehetünk igénybe, amelyhez közel 8.625.000 forint önrész biztosítása szükséges. A projekt kivitelezési munkálatai a tervek szerint november végére befejeződnek.

 

A TOWN Twinning – Európa a polgárokért Program keretében „Traditional Rural Life – Food Production and Gastronomy" címmel nyújtottunk be támogatási igényt 2011 nyarán gasztronómiai és hagyományőrző testvérvárosi találkozó szervezésére. Az igényelt 13.000 euro összegű támogatással a projekt ezen kívül a 2011. évi Böllérnap lebonyolításához is hozzájárulhatott volna. Kérelmünk elutasításra került, mivel a pályázat pontszáma nem érte el a ponthatárt. 2012. februárjában újból pályázatot nyújtottunk be ezen program keretében szintén 13.000 euro összegű támogatást igényelve az idei évi Böllérnapi rendezvények lebonyolításának elősegítésére. Sajnos ez a támogatási javaslatunk sem részesült pozitív elbírálásban.

 

 

Domaszék – Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2010 decemberében pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében „Röszke-Domaszék közös szennyvíztisztító telep korszerűsítése" címmel.
A projekt keretein belül kiépítésre kerül egy új nyomóvezeték, illetve átalakításra kerül a szennyvíztisztító telep az összegyűjtött szennyvizek megfelelő tisztításának elérése érdekében. A projekt összköltsége 547.614.290 forint amelyből a program keretében elnyert támogatás 456.197.844 forint. A pályázat megvalósítása röszkei projektmenedzseléssel folyamatban van.