Pályázatok

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00030
Kedvezményezett: Domaszék Községi Önkormányzat

Pályázatunk benyújtásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat csökkentse az épületeinek fenntartási költségeit. Miután megvizsgáltuk az elérhető és számunkra minden szempontból kivitelezhető fejlesztési lehetőségeket mind műszaki, energetikai, mind gazdasági szempontból, a Domaszéki Sportcsarnok épületének komplex energetikai korszerűsítése mellett döntöttünk.

BŐVEBBEN  https://sportcsarnok.energetika.domaszek.hu/  >>>

20180130 092436 1

A Földművelésügyi Minisztérium által nyújtott 10.000.000 forintos támogatás segítségével a külterületen nyílt lehetőségünk útjavításra a Szegfű úton. A fejlesztés keretén belül ennek az 1,2 km hosszúságú útnak a 700 méteres szakaszát erősítettük meg. Sajnos a pályázati forrás korlátozott kerete miatt nem volt lehetőségünk a teljes szakasz javítására, ez azonban későbbi terveink között szerepel. A 1449. hrsz-ú saját tulajdonú zártkerti ingatlanunk évek óta parlagon hevert, hasznosítására eddig nem volt jelentkező és az önkormányzat is csak az alapvető gazmentesítést végezte el rajta. Önkéntesek bevonásával elültettünk 50 tájfajta facsemetét. 10 fajtát választottunk ki alma, körte, birs gyümölcsökből, minden fajtából 5-5 csemetét ültettünk el. A tapasztalt gazdák és a szakértők iránymutatása alapján elvégeztük a szükséges növényvédelmi munkákat, ügyelve a lehetőség szerinti szermentes gazdálkodási elv betartására. Bízunk abban, hogy a lakossággal közösen termelt gyümölcsök zamatát többek között gyermekeink is élvezhetik majd.

Pályázat címe: ASP rendszerhez történő csatlakozás

Kedvezményezett neve: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Pályázat azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-000281

A pályázat lehetőséget nyújtott eszközök (szoftverrel együtt történő) beszerzésére, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítására, önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítására, valamint a pénzügyi adatmigrációra a csatlakozásra kötelezett önkormányzatok számára. A projekt keretében 3 db szabályzat elkészítése is megvalósult: Informatikai biztonsági, Iratkezelési és Mentési-, archiválási szabályzat. Továbbá 7 db szakrendszer tesztelése és élesítése is megvalósulhatott (gazdálkodás, adó, ingatlan vagyonkataszter, iparker, iratszakrendszer).

A pályázati felhívásban foglaltak alapján településünk 7.000.000 forint támogatásban részesült, melyhez önerő biztosítása nem volt szükséges. A projektet 2018. június 30-ával lezártuk, a záró szakmai beszámoló és a záró elszámolás benyújtásra került, amelynek elbírálása folyamatban van.

DMS ONE logo

TÁJÉKOZTATÓ

napelemDomaszék Községi Önkormányzat 2015 januárjában 48,11 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív
  Program keretén belül meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című kiírásra benyújtott pályázattal az Európai Unió támogatásával. A közel 50 millió forint összköltségvetésű beruházás által 4 napelemes rendszer telepítése történik az Önkormányzat tulajdonában álló épületekre. Domaszék Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat keretében 2014 augusztusában, majd a pozitív  támogatói döntést követően a Támogatói Okirat 2015. május 11-én lépett hatályba. A projektjavaslat a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0093 azonosító  számot kapta. A projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése Domaszék településen”.

Domaszéken várhatóan közel 590 millió Forintból valósulhat meg az Európai Uniós normáknak megfelelő víz-szolgáltatás kiépítése

vizlogo1A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás támogatást nyert a „KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás” tárgyú pályázati felhívás keretében a „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” elnevezésű beruházásra. A projekt nettó összköltsége 4 248 192 808,-Ft, melyből KEOP támogatás 3 582 742 218,-Ft, BM Önerő Alap támogatás várhatóan nettó 664 201 180,-Ft, önerő pedig nettó 1 249 410,- Ft. A beruházás az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásában az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg.