legifoto2.jpg

A képviselő-testület 2015. május 28-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
1. Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. Domaszéken végzett munkájáról készült tájékoztató

2. Önkormányzati adóhatóság tevékenységéről beszámoló
3. Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató

4. Döntési javaslatok
5. Polgármesteri jelentés
Döntési javaslatok között az alábbi fontosabb döntések születtek: a testület elfogadta, hogy a saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről saját és átengedett bevételei terhére 2015. szeptember 1. napjától továbbra is gondoskodik. A Domaszéki Kincskereső Óvoda intézményvezetői pályázati kiírását jóváhagyták. Az egyik önkormányzati bérlakás esetében pályázati felhívás közzétételét hagyták jóvá. A Domaszéki JUDO ISE újabb támogatási kérelmét elutasították, mivel a 2015. évi költségvetésében meghatározott helyi civil szervezetek részére megállapított előirányzat teljes mértékű felosztása már a március 26-i ülésen megtörtént.


Összeállította:
Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő