Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
(szálláshely-üzemeltetési engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése)

Általános információk:
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkező szálláshelyen folytatható. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet rendelkezik.

Ügyintéző:
Papdiné Megyeri Csilla szervezési és jogi csop.vez.

Domaszéki Polgármesteri Hivatal 9-es szoba

Tel.: 62/284-011 (118.m.)

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő, kedd, péntek: 8-12 óra

Szerda: 8-15 óra

Csütörtök:---

 

NYOMTATVÁNYOK

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

 

Bejelentés 2016. január 1. előtt már működő és szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyről az adatokban bekövetkezett változásra tekintettel

 

 Bejelentés szálláshely megszűnéséről

 

Bejelentés szálláshely-üzemeltető nyilvántartási adataiban történő változásról

 

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

 

Tájékoztató szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásával kapcsolatban

 

 
Kérelem kötelező tartalma:
A kérelem formanyomtatványon adandó be!

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadására irányuló kérelem kötelező adattartalma

a szálláshely-szolgáltató neve;

 1. a szálláshely-szolgáltató címe/székhelye;
 2. a szálláshely-szolgáltató adószámát, statisztikai számjele;
 3. a szálláshely címét, helyrajzi számát;
 4. a szálláshely elnevezését;
 5. a szálláshely használatának jogcíme;
 6. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését;
 7. a szálláshely befogadóképességét.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

 1. tulajdoni lap;
 2. a tevékenység végzéséhez szükséges, szakhatósági állásfoglalások

Eljárás illetéke: 3.000.- Ft (illetékbélyegben)
Ügyintézési határidő: 21 nap
I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző
II. fokon döntést hozó szerv:
Csongrád Megyei Kormányhivatal