kozter.jpg

A nyári időszakkal nem csupán az utazás, pihenés ideje jön el, hanem sokak számára a munkavállalásé is. Számos munkalehetőség adódik ilyenkor a szünidejüket töltő diákok, illetve a megélhetésüket jellemzően idegenforgalmi vagy mezőgazdasági idénymunkából, alkalmi munkából biztosító emberek számára. A nyári-őszi hónapokra több olyan munkacsúcs esik, ami gyorsan igényel nagyobb létszámú dolgozót, akár kevesebb munkatapasztalattal is, így akár diákmunkáról, akár idénymunkáról van szó, a nyári munkavégzést nem csak az időről-időre beköszöntő forróság teszi kockázatosabbá.

Az eseti jelleggel vállalt munkához nem mindenkinek van meg a szükséges gyakorlata, jártassága, így sokszor hiányzik a biztonságos, egészségre nem veszélyes munkavégzés feltételeinek, szabályainak ismerete is. A tájékozatlanság, illetve a munkavégzésből adódó egészségkárosodásoktól való – jellemzően megalapozott – félelem tükröződik a nyári hónapokban nagyobb számban érkező panaszokban és bejelentésekben is.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága az alábbi tájékoztatóban a legfontosabb, biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó információkat adja közre a nyári-őszi időszakban munkát vállalók érdekében.

A dolgozók jogai, kötelezettségei

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától:

munkavégzés veszélytelen feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőséget;
a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását;
munkabalesetének, foglalkozási megbetegedésének kivizsgálását és amennyiben ennek eredményével nem ért egyet, a munkavédelmi hatósághoz fordulhat.

A munkavállalót nem érheti hátrány a munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, és jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.

Amennyiben a munkakörülményekkel kapcsolatban kérdése merül fel, tanácsra van szüksége vagy a hatóság felé bejelentést szeretne tenni, ezt név nélkül is megteheti oldalunk végén lévő elérhetőségeinken.

A munkavállaló legfontosabb kötelességei:

Csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát;
a munkáját úgy kell végeznie, hogy az saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse;
a használt munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni;
a munkavégzéshez előírt ruházatot viselni;
munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni;
a részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni;
veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;
a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni;
önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket;
köteles együttműködni a munkáltatóval, a munkatársaival, illetve a munkavédelmi és a foglalkozás-egészségügyi szakemberrel.

Munkáltatók főbb kötelezettségei

Munkáltató az, aki munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztat. Pl. munkaviszonyban, a közfoglalkoztatási, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, közérdekű önkéntes, vagy szervezett társadalmi munkában stb. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató feladata. Munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a dolgozó egészségét, testi épségét ne károsítsa.

A munkáltatók legfontosabb feladatai.:

A veszélyek elleni védekezés módját meghatározni, tevékenységét a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint végezni;
biztosítani a munkavégzés tárgyi (pl. létesítmény, munkaeszköz, egyéni védőeszköz), és személyi (pl. létszám, oktatás, e.ü. alkalmasság, szakképzettség, ismeretek, készség, jártasság) feltételeit;
alkalmazni a munkafolyamatra, a használt anyagokra vonatkozó előírásokat;
biztosítani az elsősegélynyújtás feltételeit, mentési tervet készíteni;
az előírt eljárások elvégzését biztosítani, (pl. üzembe helyezés, felülvizsgálatok, kockázatértékelés, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása);
a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni és rendszeresen meggyőződni, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
a munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok - szakember általi - ellátásáról gondoskodni.

A munkavédelmi hatóság

A munkáltatók ellenőrzését a munkahelyeken a Fővárosi/Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek munkavédelmi felügyelői végzik, akik elsőfokú hatósági jogkörben járnak el, a munkáltatói kötelezettségek teljesülését ellenőrzik, kivizsgálják a közérdekű bejelentéseket, panaszokat és intézkedéseket tesznek a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében.

Tájékoztatás, tanácsadás

A munkavédelmi hatóság ingyenes tájékoztatást és tanácsadást nyújt a munkavédelmi előírásokról bárkinek, akár az anonimitás megtartásával is a

Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének

Munkavédelmi Felügyelőségein (telefonon, írásban, személyesen),

vagy

a Munkavédelmi Információs Szolgálatnál írásban a: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen,

illetve az ingyenesen hívható zöld számon: 06 80 204 292;

Kérjen tanácsot, hogy ismeret hiánya ne vezessen balesethez, egészségkárosodáshoz!

További, részletes információk a www.ommf.gov.hu weboldalon találhatók!

(Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága)