Nyomtatás

 

A Képviselő-testület 2014. szeptember 11- én tartotta utolsó soros ülését. Az alábbi fontosabb döntéseket hozták: az előző évben 8 civil szervezet kapott pénzbeni támogatást, melynek felhasználásáról kaptak beszámolót a testületi tagok. Áttekintették az elmúlt egy évben az önkormányzat fontosabb beruházásait, elfogadták a 2014. évi költségvetés módosítását és a féléves teljesítésről készült beszámolót.

Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. Két ingatlan külterületbe csatolásáról döntött a testület. Az iskolai étkezési térítési díjak mértékének változatlanul hagyása mellett döntöttek. A testület az iskolai úszásoktatásra, korcsolyázással megtartott testnevelés órák finanszírozására és egy iskolai kirándulásra pénzbeni támogatást nyújtott. Elfogadták az ivóvízminőségjavító társulás társulási megállapodásának módosítását, az Alföldvíz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását. 2014. október 2-án rendkívüli képviselőtestületi ülés volt és az alábbi döntések születtek: a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól döntéseket hoztak, az Ábrahámszéki-főcsatornával szomszédos területekre történő szolgalmi jog bejegyzésekről döntöttek és újra megvitatták és elfogadták az Alföldvíz Zrtvel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását.


Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla
szerkesztő