domaeszek_kepeslap_2005.jpg

A pálinkafőzést is szabályozó jövedéki törvény változása az otthoni pálinkafőzést és a bérfőzetést is érinti, de különböző mértékben. Az  alábbiakban a összefoglaljuk és megmagyarázzuk a fontosabb változásokat: A legfontosabb változás a 79§ 3. pontját érinti: (3) A szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető alapanyagából előállított párlat (a továbbiakban: bérfőzött párlat) adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva egy bérfőzető részére évente a) legfeljebb 50 liter mennyiségig 167 000 forint , b) az 50 litert meghaladó mennyiségre 333 385 forint . ” (2) A Jöt. 64 . § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : „(6) Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1 000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.”

Ez azt jelenti, hogy ha otthon főzzük a pálinkát, akkor függetlenül a lepárolt alkohol mennyiségétől – de természetesen továbbra is maximum 50 liter 100%-os alkohol mennyiségig -, akkor évente egy alkalommal 1000 forint adót kell megfizetnünk. Ezt az adót bevallani és megfizetni is a helyi önkormányzatnál kell, de csak akkor, ha az előző évben valóban főztünk is pálinkát. Tehát, ha egész évben pihent a pálinkafőző, akkor adófizetési kötelezettségünk sincs. Ezzel szemben, ha bérfőzdében főzetjük ki a cefrénket, akkor már komolyabb adótétellel kell számolnunk: 1 liter tiszta szesz esetében 1670 Ft, azaz pl. egy 50 fokos pálinka után literenként 835 forint fizetendő, amit maga a bérfőző szed be. Tehát ezt az adót nem kell külön bevallanunk, egyszerűen ennyivel drágább lesz a főzetés. Fontos változás még, hogy ezentúl be kell jelenteni a helyi önkormányzati adóhatóságnál, ha pálinkafőzőt vásárolunk, és az is, hogy ezentúl jogszerűen kínálhatjuk meg a rokonokat, vendégeket is az otthon főzött pálinkával. Feltéve persze, hogy nem kérünk érte pénzt. El is adhatjuk a házi pálinkánkat, de kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak. Azaz a szomszédnak továbbra sem árulhatunk, de adóraktári engedéllyel rendelkező szervezeteknek igen. Összefoglalva, két dologra kell odafigyelnünk, ha magunknak főzzük otthon a pálinkát:


1. Ha még csak ezután akarunk pálinkafőzőt vásárolni, akkor a vásárlást követő 15 napon belül be kell ezt jelentenünk a helyi önkormányzatnál. Akinek már van pálinkafőzője, annak január 15-ig kell megtennie a bejelentést!

2. Minden januárban, ha már kipihentük a szilveszteri pálinkázást, el kell sétálnunk az önkormányzati hivatalba, és be kell fizetnünk 1000 Ft-ot. Persze csak akkor, ha az előző évben tényleg főztünk pálinkát.

Ennyi az egész. NYOMTATVÁNYOK