A Település hírei

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál https://e-onkormanyzat.gov.hu nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.

A Belügyminisztérium szakterületének álláspontja alapján tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.), valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezései értelmében vízjogi fennmaradási-, valamint vízjogi üzemeltetési engedély a következő esetekben adható ki:
Vízjogi fennmaradási engedélyt kell kiadni abban az esetben, ha
a) a fúrt és az ásott kút 1992. február 15. napja után létesült, ugyanis ebben az esetben a kútra vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni;
b) az ásott kút 1965. július 1. napja után és 1992. február 15. napja előtt létesült és
- annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget meghaladja;
- élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legfeljebb húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságon belül van;
- a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek teljesítőképessége meghaladja a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.

2019. február elején három ingyenes nyelvtanfolyam indult a Sárkányhegyi Közösségi Házban. Nagy érdeklődésre való tekintettel egy kezdő angol, haladó angol és egy kezdő német tanfolyamon vehetnek részt a domaszéki lakosok. A képzések 20 órás ciklusokban valósulnak meg, amit szóbeli vizsgával zárnak. Összesen 160 órát tud finanszírozni egy-egy nyelvi képzésnél a Mórahalmi Nyitott Tanulási Központok Hálózata. A továbbiakban is folyamatosan várjuk a jelentkezőket a három képzésre!
Részletes információt a +36-30/799-3349-es számon lehet kérni!


Kónya-Bába Andrea tanulási tanácsadó

A nem természetes személy tulajdonában lévő ingatlan, illetve természetes személy tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozás, egyéni cég, Kft., Bt., Zrt., egyesület, alapítvány) székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan (közületi ügyfélkör) esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál bejegyzett, Szegedi Kéményseprőipari Kft., mint kéményseprő-ipari szolgáltató, végezheti a kéményellenőrzést és - tisztítást. Amennyiben Ön e tekintetben közületnek számít, akkor keresse bizalommal a 25 éve
Önök szolgálatában álló Szegedi Kéményseprőipari Kft.-t. A kéményellenőrzést közületek számára kötelező megrendelni!

Domaszék Nagyközség Képviselő-testülete 2019. február 14-én tartotta soros ülését és az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetés beterjesztése
2. Domatisz Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének megvitatása
3. Döntési javaslatok
4. Polgármesteri jelentés Zárt ülés keretében 5. napirendi pont keretében egy döntési javaslatot vitattak meg (települési támogatási ügyben érkezett fellebbezés
elbírálása).

Az 1. napirendi pont keretében beterjesztésre került az önkormányzat 2019. évi költségvetése. Elhangzott, hogy a bevételi és a kiadási főösszeg 936.564 eFt. 151.027 eFt tartalék képződött, melynél a céltartalék 51.027 eFt, ami a bérlakásokra elkülönített 40.000 eFt összege, plusz a Humán kapacitás és erőforrás pályázatok és a helyi identitás és kohézió pályázat támogatás részéből működési kiadásokra fordítandó.

Közmeghallgatást tartott Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Kispéter Géza polgármester 2019. január 21-én az általános iskola emeleti folyosóján. Meghívott vendégek voltak; B. Nagy László országgyűlési képviselő, Kocsi Adrienn r. tzls. körzeti megbízott, Budai Zoltán Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. képviselője, Bába János (szakaszmérnök) és Pataki Dávid az ATIVIZIG képviselői, illetve a DAKK Zrt. képviselői. Kispéter Géza először a 2018. évi elvégzett munkákról és a megnyert pályázatokról beszélt. Kiemelte a lakosságszámot, mely 2018-ban 5086 fő volt, és ez alapozta meg azt, hogy Domaszék nagyközséggé váljon. Hitel állománya továbbra sincsen az önkormányzatnak, illetve a tavalyi évben likviditási gondok sem merültek fel, az intézmények működtetése zavartalan volt.