A Település hírei

Augusztusban két alkalommal tartott soron kívüli ülést a képviselő-testület. 4-én megtörtént a Domadent Kft. feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása, amelynek értelmében szeptember 1-jétől a területi fogászati és iskolafogászati feladatokat dr. Kispéter Anett fogorvos látja el. A Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumi elnöki tisztségére Ótottné Greguss Évát, kuratóriumi tagoknak Ördög Istvánnét és Ördögh Anettet választották. Zárt ülésen született döntés Kispéter Géza volt polgármester szabadságmegváltása ügyében, illetve az óvodavezetői pozíció esetében Koczkás Orsolya ismételt kinevezését egyhangúlag fogadta el a testület. 14-én került sor a Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának, valamint a gyermekorvosi rendelő bérleti szerződésének módosítására.
Dr. Németh László szervezési és
jogi csoportvezető

eFOP-1.5.3-16-2017-00039 azonosító számon Befekt

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A

MÓRAHALMI JÁRÁSBAN

Megvalósítási helyszínek:

Ásotthalom - Bordány - Domaszék – Mórahalom – Üllés - Ruzsa - Szatymaz

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. környezetük fejlesztése által és saját csoporton/családon belüli együttműködésen alapuló komplex készségfejlesztő programot valósít meg a konzorcium felsorolt településein a helyi sajátosságok figyelembevételével.

Olyan mentor programot dolgoztunk ki, amely a térségben élők számára helyben megbízhatóan nyújt lehetőséget a saját problémák megoldási módjainak közös megtalálására.

fertDomaszék Nagyközség Önkormányzata kiemelt jelentőségűnek tartja lakóinak biztonságát a vírushelyzet tekintetében, ezért heti több alkalommal is a hajnali órákban közterület fertőtlenítést végez munkatársaival a település forgalmasabb pontjain. Boltok, közintézmények, egészségügyi épületek előtti járdák, kerítések, parkok, játszóterek, buszvárók kerülnek lepermetezésre. A kijuttatott hatóanyag teljesen biztonságos, emberi, állati szervezetre nem ártalmas, allergiás reakciót nem okoz, vírusölő hatását a felületeken fejti ki.
A kezelésektől függetlenül kérjük a lakosságot, hogy tartsák be a meghirdetett egészségügyi intézkedéseket.

A képviselő-testület július 7-én tartotta soros ülését. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatójában elhangzott, hogy a homokháti vízpótló rendszer részeként a Domaszéki-főcsatornával párhuzamosan nyomócsöveket fektetnek és szivattyúállomásokat építenek, melyek segítségével a domaszéki gazdáknak is lesz lehetőségük vízkivételre. Elfogadásra került a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának beszámolója. Domaszék köztisztaságának helyzetéről a közszolgáltatást végző FBH-NP Nonprofit Kft. képviselője számolt be, aki ígéretet tett a hulladékudvar körül kialakult helyzet minél előbbi rendezésére. A Szegedi Rendőrkapitányság alezredese tájékoztatott Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, majd elfogadásra került a Domaszéki Sportcsarnok munkájáról szóló beszámoló is. Döntés született arról, hogy az intézmény bérleti díjai nem emelkednek a közeljövőben. A Domatisz Nonprofit Kft. pénzügyi beszámolóját követően a képviselők hallhatták a helyi adóhatóság munkájáról készült jelentést is. Ebben elhangzott, hogy a vírushelyzet miatt a gépjárműadó esetében a befolyt összeg 100%-át tovább kell utalnia az önkormányzatnak az állam részére az idei és a jövő évben, az eddigi 60% helyett.

parlagfu2020-ban a parlagfű kelése az országban március végén, illetve április elején kezdődött. A tavaszi időjárást mindvégig a szárazság jellemezte. Az időjárás a parlagfű számára minden tekintetben kedvezőtlen volt: az alacsony hőmérsékletek és a száraz talaj miatt a parlagfű csírázása az átlagosnál lassabb, vontatottabb volt és az időjárás lassította a fejlődését is. A lokálisan lehulló kisebb mennyiségű csapadék hatására indultak be kisebb parlagfű kelési hullámok. A parlagfű jelentősebb kelése az ország nagy részén május közepére, végére esett, amikor csapadékosabb volt az időjárás. A csapadék eloszlása nem volt egyenletes, sokszor csak szórványosan, foltokban hullott nagyobb mennyiségű csapadék. Egész tavasszal jellemző volt a gyakori, erős északi, északkeleti szél, amely tovább szárította a talajokat és hátráltatta a növények fejlődését. A parlagfű legnagyobb mennyiségben táblaszéleken, táblák szegélyében, a kapás növényekkel elvetett és még gyomirtatlan táblákon, kiritkult táblarészeken, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, ruderáliákon fordul elő.

47f54 00 gyermekklinika szeged w800A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a CS-06/NEO/3834-2/2020 számú, 2020. június 18-án kelt határozatában a korábbi kijelölését módosította, és 2020. június 18-tól 2020. december 31-ig a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központját (6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.) kötelezte a gyermekorvosi alapellátási ügyeleti feladatok ellátására.  A Járási Tisztifőorvos határozata változást nem eredményez, hiszen 2020. március 23-án 16.00 órától már egyébként is a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központja (6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.) látja el a Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyeleti feladatokat. Fentiekre tekintettel a Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyeleti feladatokat a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Gyermekgyógyászati Alapellátási Ügyelete (6720 Szeged, Szilágyi u. 7.) helyett, továbbra is a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ (6720 Szeged, Korányi fasor 14-15. - Árvízi Emlékmű) látja el.

A hatósági kijelölés -egyelőre - 2020. december 31-ig szól!