A Település hírei

Október 27-én tartotta soros, nyílt ülését a képviselő-testület. Az elmúlt időszak történéseit bemutató polgármesteri jelentés elfogadását követően került sor dr. Temesvári Klára gyermekorvos szóbeli tájékoztatójára. Ezt és dr. Herczeg István állatorvos írásbeli beszámolóját is elfogadta a testület. A Domatisz Nonprofit Kft. és a DOMADRÓN Domaszéki Zöldterület-kezelő Start Szociális Szövetkezet vezetői is tájékoztatták a képviselőket a nyár és az ősz eddig elvégzett munkálatairól. Döntés született az önkormányzat 2021. évi rendezvénytervéről, illetve arról, hogy az idei böllérnap és Katalin-bál a vírushelyzetre való tekintettel nem kerül megrendezésre. Amennyiben a körülmények engedik, az adventi vasárnapi rendezvények megtartását javasolták, a civil szervezetek segítségével.

nkmtaj

Tájékoztatjuk, hogy lakókörnyezetében partnerünk 2020.11.09-naptól megkezdi a közcélú villamos hálózatot veszélyeztető fák terv-szerű, éves gallyazását. A faágak eltávolítása kizárólag a hálózat mentén fog megtör-ténni, elsődleges célja a zavartalan villamosenergia-szolgáltatás biztosítása. A levágott faágak elszállításáról gallyazó partnerünk az Önkormányzattal egyeztetett módon gondoskodni fog. Kérjük, együttműködésével támogassa partnerünk munkáját!

A képviselő-testület szeptember 22-én tartotta soros, nyílt ülését. Első napirendi pontként Domaszék egészségügyi helyzete szerepelt, amelyről dr. Kispéter Anett fogorvos előzetesen, írásban és a helyszínen, szóban is beszámolt.Dr. Kovács Zsuzsanna és dr. Kőrösi Gábor írásbeli beszámolóját is elfogadta a testület. A Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében Józsáné Bánhidi Márta igazgató, Ótottné Greguss Éva nyugdíjba vonuló művészeti vezető és Pataki Ildikó művészeti vezető számoltak be a 2019/2020. tanév eseményeiről. Elfogadásra került a Kincskereső Óvoda 2019/2020. évi nevelési évéről készült beszámoló, illetve a 2020/2021. évi munkaterve.

Mint azt korábban is jeleztük, Domaszék Nagyközségi Önkormányzat DomArchív néven megkezdte a településünk archív dokumentum és képanyagainak bővítését, gyűjtését. Ennek a kezdeményezésnek egyik hozománya, hogy a helyi újságunk, a Domaszéki Hírmondó teljes kiadott példányai elérhetőek mostantól a lakosság számára a települési honlapon. Érdemes a régi példányokba beletallózni, hiszen Domaszék történéseit, fejlődését folyamatosan nyomon követte akkor is és most is a „kis újságunk”, és mindig izgalmas dolgokat rejt a múlt felidézése. Nagyon köszönjük Németh Lászlónak a kitartó gyűjtő munkáját, melynek segítségével össze tudtuk állítani a teljes eddig megjelent példányszámát a Domaszéki Hírmondónak a kezdetektől napjainkig.

Dr. Tihanyi Zala járási főállatorvos a 2020. október 2. napján mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt elrendelt méhegészségügyi települési zárlatát 2021. április 23. napjával feloldotta. A tavaszi vizsgálatok idején a területen a méhegészségügyi felelősök vizsgálatai gyanút nem tártak fel, ezért került sor a zárlat feloldására.

Domaszék külterületén az 55-ös számú főúttól Délre, az E75-ös (M5) autópályától Keletre 1 km mélységig.
A zárlat alatt álló
a) településről tilos méheket, azok nyers mézét, virágport, propoliszt, betegségterjesztő eszközöket kivinni;
b) területre tilos fogékony állatokat bevinni.
A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors áttelepülés (menekülés) szabályai a méhészetek esetében a következők:
a) az áttelepülés során a község határának elhagyása tilos,