Elfogadásra került a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett fogorvosi ügyelethez történő csatlakozás, a gyermekorvosi tevékenységről szóló beszámoló, valamint a Domaszék állategészségügyi helyzetéről szóló beszámoló. Józsáné Bánhidi Márta és Pataki Ildikó a Bálint Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola 2020/21-es tanévéről, Koczkás Orsolya a Kincskereső Óvoda 2020/21-es nevelési évéről, Németh László pedig a sportcsarnok működéséről számolt be a testületnek, amely a terembérleti díjak változatlanul hagyásáról is döntött. A képviselők elfogadták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozást, az önkormányzati adóhatóság beszámolóját, a 2021. évi költségvetés I. módosítását, illetve az Alföldvíz Zrt. 2022-2036. közötti gördülő tervét is. Döntés született még egy önkormányzati bérlakás és egy ifjúsági garzonlakás (fecskeház) esetében pályázat kiírásáról, a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezetői kinevezésének támogatásáról, a Kincskereső Óvoda alapító okiratának módosításáról, önkormányzati tulajdonú gépjárművek értékesítéséről, illetve a külterületi utas pályázat önerőjének összegéről. Zárt ülés keretében született döntés a Madarász Ottó által lakott önkormányzati bérlakás bérleti jogának közérdekű céllal történő meghosszabbításáról. Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető. A következő, közmeghallgatással egybekötött nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2021. október 26. (kedd), 17:00 óra, helyszíne a Domaszéki Sportcsarnok.
dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető