2021. augusztus 3-án soron kívüli képviselő-testületi ülés megtartása vált szükségessé, amelyen döntés született arról, hogy a Domaszéki Termék tér elnevezésű helyi termelői piac üzemeltetését a továbbiakban Domaszék Nagyközségi Önkormányzat látja el. Ehhez a helyi termelői piac üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására is szükség volt. A testület a külterületi helyi közutak fejlesztése, valamint a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázatokon való indulásról szóló korábbi határozatokat is visszavonta, illetve módosította; előbbi esetében új határozat került elfogadásra. A grémium döntött még a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása tárgyú pályázaton indulásról, valamint a helyi vízmegtartást segítő, LIFE-MICACC című projekt megvalósításához szükséges partnerségi megállapodás aláírásáról is. Az augusztus havi soros képviselő-testületi ülés lapzártánkat követően, augusztus 31-én kerül megtartásra, az itt született döntésekről októberi lapszámunkban olvashatnak. Minden döntés megtekinthető a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában. A következő nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2021. szeptember 28. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető