Az Országgyűlés a 2021. évi XL. törvénynyel módosította a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényt, amelynek értelmében a veszélyhelyzet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig meghosszabbodik, azonban a Kormány a különleges jogrendet ezt megelőzően is megszüntetheti. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének […] feladat- és hatáskörét a polgármester […] gyakorolja. A fenti rendelkezések alapján születtek polgármesteri döntések az elmúlt időszakban, utoljára a Dankó Pista tér 15/A/2. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás bérlőjének kijelölése és a Domaszéki Terméktér létrehozása tárgyában.

Azonban 2021. június 15. napjától a Kat. egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kat. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete […], illetve ezek bizottsága feladat- és  hatáskörét maga gyakorolja. Ennek eredményeként az utoljára 2020. október 27-én ülésező képviselő-testület idei első tanácskozását lapzártánk után, 2021. június 29-én tartotta. Az ekkor született döntésekről következő lapszámunkban olvashatnak majd. Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető. A következő nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2021. augusztus 31. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
Dr. Németh László
Szervezési és Jogi Csoport vezető