Ahogyan előző lapszámunkban is jeleztük, a képviselő-testület hosszú szünetet követően 2021. június 29-én ülésezett először az idei évben. Dr. Gulyás-Zóka Veronika alpolgármesteri kinevezésének következtében szükségessé vált a bizottsági tagságok felülvizsgálata. Az Ügyrendi Bizottság új elnöke Simon-Jójárt Renáta, új tagja pedig Ábrahám Zoltán lett (változatlanul tag maradt DobóTamás). A Humán Bizottság új elnöke Kardos Rolland, új tagja Ábrahám Zoltán lett (változatlanul tag maradt Simon-Jójárt Renáta, Varga-Asztalos Ágnes és Farkasné Kapás Alexandra). A Pénzügyi és Gazdasági, illetve a Településfejlesztési és-üzemeltetési Bizottságok tagságában nem történt változás. A testület elfogadta a 2021. évi munkatervét, dr. Kőrösi Gábor és dr. Kovács Zsuzsanna háziorvosok beszámolóit.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről, valamint az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatója mellett elfogadásra került a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi beszámolója, valamint a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás 2020. évi költségvetési beszámolója is. A grémium döntött a „Külterületi helyi közutak fejlesztése”, valamint a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című pályázatokon való indulásról, valamint a LIFE-MICACC projekt C5 akciójában való részvételről is. Elfogadták a Tappancs Állatvédő Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét is, amelynek köszönhetően egyszerűsödhet a településen kóborló kutyák elhelyezésének problémája. Sziráki Krisztián polgármester 2021. évi szabadság-igénybevétele ütemezésének megtárgyalása után a képviselők arról is döntöttek, hogy írásbeli kérelemmel fordulnak az FBH-NP Kft-hez annak érdekében, hogy a hulladékudvar nyitvatartását állítsák vissza a korábban megszokottra. Zárt ülés keretében döntés született a kitüntető címek adományozásáról is:

Domaszék díszpolgára a 2021. évben dr. Kalivoda-Kovács Zsuzsanna háziorvos lett. „Domaszékért” kitüntető címben részesültek Csiszár István és Csiszár Istvánné a település közösségi életében végzett áldozatos munkájukért. 2021. július 9-én rendkívüli ülést is tartott a képviselő-testület, amelyen döntés született az árvízkárt szenvedett erdélyi testvértelepülés, Lövéte támogatásáról. Zárt ülés keretében Bönde Jánosné nyugdíjas pedagógust a település gyermekeiért féltő gondoskodással végzett, áldozatos munkájáért „Ifjúságért” kitüntető címben részesítették. Minden döntés a https://www.domaszek.hu honlap  Önkormányzat/Jegyzőkönyvek menüpontjában megtekinthető. A következő nyílt képviselő-testületi ülés tervezett időpontja 2021. augusztus 31. (kedd), 14:00 óra, helyszíne a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.
dr. Németh László
Szervezési és jogi csoport vezető