Dr. Tihanyi Zala járási főállatorvos a 2020. október 2. napján mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt elrendelt méhegészségügyi települési zárlatát 2021. április 23. napjával feloldotta. A tavaszi vizsgálatok idején a területen a méhegészségügyi felelősök vizsgálatai gyanút nem tártak fel, ezért került sor a zárlat feloldására.


Domaszék külterületén az 55-ös számú főúttól Délre, az E75-ös (M5) autópályától Keletre 1 km mélységig.

mehzarlat
A zárlat alatt álló
a) településről tilos méheket, azok nyers mézét, virágport, propoliszt, betegségterjesztő eszközöket kivinni;
b) területre tilos fogékony állatokat bevinni.
A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors áttelepülés (menekülés) szabályai a méhészetek esetében a következők:
a) az áttelepülés során a község határának elhagyása tilos,
b) az áttelepülés tényét a méhész a hatósági állatorvosnak haladéktalanul köteles bejelenteni,
c) a méhész köteles a méheket tizennégy napon belül az eredeti telephelyre visszatelepíteni.
A települési zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából – a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni. Indokolt esetben a járási főállatorvos a megyei osztály hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el. A beteg méhcsaládok kiirtása után, a fertőzött méhészetben maradt méhcsaládokon, a zárlat tartalma alatt a hatósági állatorvos vagy a méhegészségügyi felelős köteles –  az április 1. és október 31. közötti időszakban – havonta kétszer, kéthetenkénti időközzel ellenőrző vizsgálatot tartani.