Az Országgyűlés 2011. év végén módosította az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényt. Az új rendelkezés értelmében a tartás helye szerinti illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Domaszék községben legutóbb 2015. év végén végeztünk ilyen feladatot, ezért annak megismétlése időszerűvé vált. Az ebösszeírás során az önkormányzat jogosult kezelni a jogszabályban meghatározott adatokat.

A szolgáltatott adatokról az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója köteles az ebösszeíráskor az adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki a kötelezettségét elmulasztja, azzal szemben az állatvédelmi hatóság állatvédelmi bírságot szab ki.
Kérem a T. Állattartókat, hogy a mellékelt ebösszeíró adatlapot kitöltés után szíveskedjenek 2018. december 30. napjáig a Polgármesteri Hivatalba (6781 Domaszék, Köztársaság 1.) visszajuttatni!

Domaszék, 2018. november 15.

Tisztelettel:

dr. Csányi Imre
jegyző