Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

1.) A Képviselő-testület ülései általában minden hónap utolsó csütörtökén 14 órai kezdettel tartandók.

2.)A polgármester döntése alapján az ülés tervezett időpontjától el lehet térni, a tervezett napirendi pontok

átütemezhetők.

3.) A második pont alapján történt változásról a testület tagjait és a tanácskozási joggal rendelkezőket sms-ben, ha

lehetséges e-mailben is értesíteni kell.

4.) Minden ülés állandó napirendje:

a.) polgármesteri jelentés (írásban és szóban is előterjeszthető), e napirend keretében tájékoztatás történik az

eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, valamint a várható eseményekről, a lejárt határidejű

határozatokról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, az önkormányzati pályázati tevékenységről, valamint a

Domatisz Nonprofit Kft. munkájáról. E napirend keretében adnak tájékoztatást a bizottsági elnökök is, ha két

ülés között bizottsági ülés megtartására került sor.

b.) döntési javaslatok (írásban és szóban is előterjeszthetők).

c.) kérdések, interpellációk.

5.) Állandó meghívottak a soros ülésekre a községi körzeti megbízottak.

 

Február 11. (kedd)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez.

A Domatisz Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetésének megvitatása

Előadó: Kalmár István Domatisz Kft. ügyvezetője

Helyi rendeletek hatályosulásának felülvizsgálata

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

 

Február 25. (kedd)

Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló beszámolók, támogatási kérelmek elbírálása

Előadó: Civil szervezetek képviselői

Domaszék Szebb Jövőjéért Alapítvány jelentése

Előadó: Szűcs Imréné közalapítvány kuratóriumának elnöke

Alföldvíz Zrt. tájékoztatója a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról

Előadó: Zsitnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. képviselője

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez.

A polgármesteri szabadság igénybevételének ütemezése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Helyi értéktár bizottság munkájáról beszámoló

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

 

Március 24. (kedd)

Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzete

Előadó: Szeged Megyei Jogú Város rendőrkapitánya

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója

Előadó: Ördög István tü. alezredes kirendeltség-vezető

Szegedi Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó: Dr. Dobó Katalin Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló

Domaszék vonatkozásában

Előadó: Zsótér Ágnes főigazgató

Domaszéki Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Szűcs Imréné helyi egység vezetője,

Éves összesített közbeszerzési terv megvitatása

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

 

Április 21. (kedd)

A domaszéki lakosság egészségügyi helyzetének értékelése

Előadó: Dr. Kovács Zsuzsanna háziorvos

Dr. Kőrösi Gábor háziorvos

Dr. Temesvári Klára házi-gyermekorvos

Dr. Ördög László fogorvos

Védőnők

Domaszék állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató

Előadó: Dr. Herczeg István állatorvos

2019. évi belső ellenőri jelentés elfogadása

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

Falunapi program megvitatása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Varga-Asztalos Ágnes vezetői asszisztens

 

Május 26. (kedd)

Dr. Holubán Csilla Szegedi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója

Előadó: dr. Holubán Csilla hivatalvezető

Önkormányzati adóhatóság tevékenységéről beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

Kiriné Bende Gabriella adóügyi ügyintéző

Alsó- Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó: Kádár Mihály ATIVIZIG ig. helyettese

Domatisz Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója

Előadó: Kalmár István Domatisz Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez.

Vagyonrendelet módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása (zárszámadás)

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez

Díszpolgári és egyéb kitüntető címek adományozásáról döntés (zárt ülés)

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

 

Június 23. (kedd)

Sportcsarnok munkájáról szóló beszámoló és a terembérleti díj felülvizsgálata

Előadó: Németh László sportcsarnok vezető

Domaszéki Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Domaszéken végzett munkájáról készült tájékoztatója

Előadó: Fekete Istvánné gazdasági igazgató

Július és augusztus hónapokban nincs tervezett képviselő-testületi ülés

 

Szeptember 22. (kedd)

Az általános iskola és művészetoktatási intézmény munkájáról készült tájékoztató

Előadó: Józsáné Bánhidi Márta isk. igazgató

Ótottné Greguss Éva művészeti iskola vezetője

A Domaszéki Kincskereső Óvoda nevelési évének értékelése és munkatervének megvitatása

Előadó: Koczkás Orsolya óvodavezető

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez

Az önkormányzat beruházásainak áttekintése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

A települési környezet állapotáról szóló beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

Helyi értéktár bizottság munkájáról beszámoló

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Domaszéki Könyvtár munkájáról szóló beszámoló

Előadó: könyvtáros

 

Október 27. (kedd)

B. Nagy László országgyűlési képviselő tájékoztatója

Előadó: B. Nagy László a település országgyűlési képviselője

A Domaszéki Polgárőr Egyesület munkájáról szóló tájékoztató

Előadó: Pap Istvánné egyesületi elnök

Böllérnap és Katalin bál megrendezésével kapcsolatos döntés

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Varga-Asztalos Ágnes vezetői asszisztens

 

November 24. (kedd)

Adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző,

A következő évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázatok elbírálása

Előadó: pályázatíró-projektmenedzser, ifjúsági referens

Köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Pálfi Tímea jegyző

 

December 15. (kedd)

Önkormányzati bérlakások lakbérének megállapítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző

Egyéb szolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző

Az önkormányzat 2021. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző

Átmeneti gazdálkodásról szóló helyi rendelet elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző

 

Lakossági fórumok: Közmeghallgatás, falugyűlés: 2020. január 27. (hétfő) 18 óra

Helyszín: Domaszéki Sportcsarnok

Napirend:

1.) Beszámoló a 2019-ben elvégzett munkáról, megnyert pályázatokról

2.) Beszámoló a falufejlesztési elképzelésekről

3.) Kérdések, hozzászólások

Előadók: Sziráki Krisztián polgármester

Képviselő-testület tagjai

 

Domaszék, 2020. január 27.

Sziráki Krisztián sk.

polgármester