legifoto2.jpg

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2019. évi munkaterv

 

1.) A Képviselő-testület ülései általában minden hónap utolsó csütörtökén 14 órai kezdettel tartandók.

2.)A polgármester döntése alapján az ülés tervezett időpontjától el lehet térni, a tervezett napirendi pontok átütemezhetők.

3.) A második pont alapján történt változásról a testület tagjait és a tanácskozási joggal rendelkezőket sms-ben, ha lehetséges e-mailben is értesíteni kell.

4.) Minden ülés állandó napirendje:

a.) polgármesteri jelentés (írásban és szóban is előterjeszthető), e napirend keretében tájékoztatás történik az eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, valamint a várható eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, az önkormányzati pályázati tevékenységről, valamint a Domatisz Nonprofit Kft. munkájáról. E napirend keretében adnak tájékoztatást a bizottsági elnökök is, ha két ülés között bizottsági ülés megtartására került sor.

b.) döntési javaslatok (írásban és szóban is előterjeszthetők).

c.) kérdések, interpellációk.

5.) Állandó meghívottak a soros ülésekre a községi körzeti megbízottak.

 

Február 14. (csütörtök)

 • Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megvitatása

Előadó:         Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző,

Pintér Lászlóné költségvetési csop.vez.

 • A Domatisz Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének megvitatása

Előadó:         Kalmár István Domatisz Kft. ügyvezetője

 • Helyi rendeletek hatályosulásának felülvizsgálata

Előadó:         Dr. Csányi Imre jegyző

 

Február 21. (csütörtök)

 • Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló beszámolók, támogatási kérelmek elbírálása

Előadó:         Civil szervezetek képviselői

 • Domaszék Szebb Jövőjéért Alapítvány jelentése

Előadó:         Szűcs Imréné közalapítvány kuratóriumának elnöke

 • Alföldvíz Zrt. tájékoztatója a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról

Előadó:         Zsitnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. képviselője

 • A polgármesteri szabadság igénybevételének ütemezése

Előadó:         Kispéter Géza polgármester

 • Helyi értéktár bizottság munkájáról beszámoló

Előadó:         Sziráki Krisztián alpolgármester

 

Március 28. (csütörtök)

 • Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzete

Előadó:         Szeged Megyei Jogú Város rendőrkapitánya

 • Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója

Előadó:         Ördög István tü. alezredes kirendeltség-vezető

 • Szegedi Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó:         Dr. Dobó Katalin Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

 • Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló Domaszék vonatkozásában

Előadó:         Zsótér Ágnes főigazgató

 • Domaszéki Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló

Előadó:         Szűcs Imréné helyi egység vezetője,

 • Éves összesített közbeszerzési terv megvitatása

Előadó:         Dr. Csányi Imre jegyző

 

 

 

Április 25. (csütörtök)

 • A domaszéki lakosság egészségügyi helyzetének értékelése

Előadó:         Dr. Kovács Zsuzsanna háziorvos

Dr. Kőrösi Gábor háziorvos

Dr. Temesvári Klára házi-gyermekorvos

Dr. Ördög László fogorvos

Védőnők

 • Domaszék állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató

Előadó:         Dr. Herczeg István állatorvos

 • évi belső ellenőri jelentés elfogadása

Előadó:         Dr. Csányi Imre jegyző

 • Falunapi program megvitatása

Előadó:         Kispéter Géza polgármester

 

Május 30. (csütörtök)

 • Holubán Csilla Szegedi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója

Előadó:         dr. Holubán Csilla hivatalvezető

 • Önkormányzati adóhatóság tevékenységéről beszámoló

Előadó:         Dr. Csányi Imre jegyző

                       Kiriné Bende Gabriella adóügyi ügyintéző

 • Alsó- Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó:         Kádár Mihály ATIVIZIG ig. helyettese

 • Domatisz Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója

Előadó:           Kalmár István Domatisz Nonprofit Kft. ügyvezetője

 • Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó:         Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző,

Pintér Lászlóné költségvetési csop.vez.

 • Vagyonrendelet módosítása

Előadó:         Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző,

                       Pintér Lászlóné költségvetési csop.vez.

 • Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása (zárszámadás)

Előadó:         Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző,

                       Pintér Lászlóné költségvetési csop.vez.

 • Díszpolgári és egyéb kitüntető címek adományozásáról döntés (zárt ülés)

Előadó:         Kispéter Géza polgármester

 

Június 27. (csütörtök)

 

 • Sportcsarnok munkájáról szóló beszámoló és a terembérleti díj felülvizsgálata

Előadó:         Németh László sportcsarnok vezető

 • Domaszéki Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó:         Dr. Csányi Imre jegyző

 • Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Domaszéken végzett munkájáról készült tájékoztatója

Előadó:         Fekete Istvánné gazdasági igazgató

 

Július és augusztus hónapokban nincs tervezett képviselő-testületi ülés

 

Szeptember 26. (csütörtök)

 • Az általános iskola és művészetoktatási intézmény munkájáról készült tájékoztató

Előadó:         Józsáné Bánhidi Márta isk. igazgató

                       Ótottné Greguss Éva művészeti iskola vezetője

 • A Domaszéki Kincskereső Óvoda nevelési évének értékelése és munkatervének megvitatása

Előadó:         Koczkás Orsolya óvodavezető

 • Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó:         Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző,

Pintér Lászlóné költségvetési csop.vez.

 • Az önkormányzat beruházásainak áttekintése

Előadó:         Kispéter Géza polgármester

 • A települési környezet állapotáról szóló beszámoló

Előadó:         Dr. Csányi Imre jegyző

 • Helyi értéktár bizottság munkájáról beszámoló

Előadó:         Sziráki Krisztián alpolgármester

 • Domaszéki Könyvtár munkájáról szóló beszámoló

Előadó:         Guba-Szűcs Judit könyvtáros

 

 

Október 24. (csütörtök)

 • Nagy László országgyűlési képviselő tájékoztatója

Előadó:         B. Nagy László a település országgyűlési képviselője

 • A Domaszéki Polgárőr Egyesület munkájáról szóló tájékoztató

Előadó:         Pap Istvánné egyesületi elnök

 • Böllérnap és Katalin bál megrendezésével kapcsolatos döntése

Előadó:         Polgármester

 

November 21. (csütörtök)

 • Adórendeletek felülvizsgálata

Előadó:         Polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző,

 • A következő évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó:         Polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző

 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázatok elbírálása

Előadó:         pályázatíró-projektmenedzser, ifjúsági referens

 • Köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó:         Dr. Csányi Imre jegyző

 

December 12. (csütörtök)

 • Önkormányzati bérlakások lakbérének megállapítása

Előadó:         Polgármester

                       Dr. Csányi Imre jegyző

 • Egyéb szolgáltatási díjak megállapítása

Előadó:         Polgármester

                       Dr. Csányi Imre jegyző

 • Az önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadása

Előadó:         Polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző

 • Átmeneti gazdálkodásról szóló helyi rendelet elfogadása

Előadó:         Polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző

 

Lakossági fórumok:

Közmeghallgatás, falugyűlés:  2019. január 21. (hétfő) 17 óra

Helyszín: Domaszéki Általános Iskola előcsarnoka

Napirend:

1.) Beszámoló a 2018-ban elvégzett munkáról, megnyert pályázatokról

2.) Beszámoló a falufejlesztési elképzelésekről

3.) Kérdések, hozzászólások

Előadók:               Kispéter Géza polgármester

                               Képviselő-testület tagjai

 

Domaszék, 2018. október 16.

                                                                                                                         Kispéter Géza sk.

                                                                                                                             polgármester