Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2021. (XII. 14.) Kt. határozattal elfogadta a 2022. évi munkatervét, amely a következő:

1.) Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve

1.) A Képviselő-testület ülései általában minden hónap utolsó keddjén 14 órai kezdettel tartandók.

2.) A polgármester döntése alapján az ülés tervezett időpontjától el lehet térni, a tervezett napirendi pontok átütemezhetők.

3.) A második pont alapján történt változásról a testület tagjait és a tanácskozási joggal rendelkezőket sms-ben, ha lehetséges e-mailben is értesíteni kell.

4.) Minden ülés állandó napirendje:

a.) polgármesteri jelentés (írásban és szóban is előterjeszthető), e napirend keretében tájékoztatás történik az eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, valamint a várható eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, az önkormányzati pályázati tevékenységről, valamint a Domatisz Nonprofit Kft. munkájáról. E napirend keretében adnak tájékoztatást a bizottsági elnökök is, ha két ülés között bizottsági ülés megtartására került sor.

b.) döntési javaslatok (írásban és szóban is előterjeszthetők).

c.) kérdések, interpellációk.

5.) Állandó meghívottak a soros ülésekre a községi körzeti megbízottak.

 

Január 25. (kedd)

Helyi rendeletek felülvizsgálata

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

 

Február 15. (kedd)

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének beterjesztése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez.

A Domatisz Nonprofit Kft. 2022. évi költségvetésének megvitatása

Előadó: Módra Tamás Domatisz Kft. ügyvezetője

 

Február 22. (kedd)

Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló beszámolók, támogatási kérelmek elbírálása

Előadó: Civil szervezetek képviselői

A Domaszéki Polgárőr Egyesület munkájáról szóló tájékoztató

Előadó: Varga Pál egyesületi elnök

Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány jelentése

Előadó: Ótottné Greguss Éva közalapítvány kuratóriumának elnöke

Alföldvíz Zrt. tájékoztatója a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról

Előadó: Priváczki-Juhász Zsolt Alföldvíz Zrt. divízió-vezető

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez.

A polgármesteri szabadság igénybevételének ütemezése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Éves összesített közbeszerzési terv megvitatása

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 

Március 29. (kedd)

Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzete

Előadó: dr. Harkai István r. alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság vezetője

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója

Előadó: Rókus Imre tű. alezredes kirendeltség-vezető

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó: dr. Csúcs Áron igazgató

2021. évi belső ellenőri jelentés elfogadása

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 

Április 26. (kedd) -> közmeghallgatás

B. Nagy László országgyűlési képviselő tájékoztatója

Előadó: B. Nagy László a település országgyűlési képviselője

A Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatója

Előadó: Gémes László elnök

Falunapi program megvitatása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Varga-Asztalos Ágnes vezetői asszisztens

 

Május 24. (kedd)

Dr. Holubán Csilla Szegedi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója

Előadó: dr. Holubán Csilla hivatalvezető

Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó: dr. Kozák Péter igazgató

Domatisz Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója

Előadó: Módra Tamás Domatisz Nonprofit Kft. ügyvezetője

Önkormányzati adóhatóság tevékenységéről beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Bende Gabriella adócsoport vezető

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez.

Vagyonrendelet módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása (zárszámadás)

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez

Díszpolgári és egyéb kitüntető címek adományozásáról döntés (zárt ülés)

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

 

Június 28. (kedd)

Sportcsarnok munkájáról szóló beszámoló és a terembérleti díj felülvizsgálata

Előadó: Németh László sportcsarnok vezető

Hulladékszállítási közszolgáltatást biztosító cég Domaszéken végzett munkájáról készült tájékoztatója

Előadó: Schauer Tamás, az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyvezetője

A domaszéki lakosság egészségügyi helyzetének értékelése

Előadó: Dr. Kovács Zsuzsanna háziorvos

Dr. Kőrösi Gábor háziorvos

házi-gyermekorvos

Dr. Kispéter Anett fogorvos

Domaszék állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató

Előadó: Dr. Herczeg István állatorvos

Domaszéki Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Július és augusztus hónapokban nincs tervezett képviselő-testületi ülés

 

Szeptember 27. (kedd)

Az általános iskola és művészetoktatási intézmény munkájáról készült tájékoztató

Előadó: Józsáné Bánhidi Márta isk. igazgató

Pataki Ildikó művészeti iskola vezetője

A Domaszéki Kincskereső Óvoda nevelési évének értékelése és munkatervének megvitatása

Előadó: Koczkás Orsolya óvodavezető

Domaszéki Könyvtár munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Kónya-Bába Andrea könyvtáros

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

Trójáné Dani Katalin költségvetési csop.vez

Böllérnap és Katalin bál megrendezésével kapcsolatos döntés

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

Varga-Asztalos Ágnes vezetői asszisztens

 

Október 25. (kedd)

Az önkormányzat beruházásainak áttekintése

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

A települési környezet állapotáról szóló beszámoló

Előadó: Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Helyi értéktár bizottság munkájáról beszámoló

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester

 

November 29. (kedd)

Adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző,

2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázatok elbírálása

Előadó: Varga-Asztalos Ágnes vezetői asszisztens

Önkormányzati bérlakások lakbérének megállapítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

 

December 13. (kedd)

Az önkormányzat 2023. évi rendezvénytervének elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

A képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző

Egyéb szolgáltatási díjak megállapítása

Előadó: Sziráki Krisztián polgármester,

Dr. Pálfi Tímea jegyző

 

Lakossági fórumok:

Közmeghallgatás, falugyűlés: 2021. április 26. (kedd) 17 óra

Helyszín: Domaszéki Sportcsarnok

Napirend:

1.) Beszámoló a 2021-ben elvégzett munkáról, megnyert pályázatokról

2.) Beszámoló a falufejlesztési elképzelésekről

3.) B. Nagy László országgyűlési képviselő tájékoztatója

4.) Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatója

5.) Kérdések, hozzászólások

Előadók:

Sziráki Krisztián polgármester

Képviselő-testület tagjai

 

Domaszék, 2021. december 14.                                               Sziráki Krisztián sk. polgármester