VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

ÉVES MUNKATERV

Domaszék Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

2017. évi munkaterve

 

1.) A Képviselő-testület ülései általában minden hónap utolsó csütörtökén 14 órai kezdettel tartandók.

2.)A polgármester döntése alapján az ülés tervezett időpontjától el lehet térni, a tervezett napirendi pontok átütemezhetők.

3.) A második pont alapján történt változásról a testület tagjait és a tanácskozási joggal rendelkezőket sms-ben, ha lehetséges e-mailben is értesíteni kell.

4.) Minden ülés állandó napirendje:

a.) polgármesteri jelentés (írásban és szóban is előterjeszthető), e napirend keretében tájékoztatás történik az eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, valamint a várható eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, az önkormányzati pályázati tevékenységről, valamint a Domatisz Nonprofit Kft. munkájáról. E napirend keretében adnak tájékoztatást a bizottsági elnökök is, ha két ülés között bizottsági ülés megtartására került sor.

b.) döntési javaslatok (írásban és szóban is előterjeszthetők).

c.) kérdések, interpellációk.

5.) Állandó meghívottak a soros ülésekre a község körzeti megbízottjai.

 

Február 9. (csütörtök)

-       Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megvitatása

Előadó:        Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző,

Pintér Lászlóné költségvetési csop.vez.

-       A Domatisz Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének megvitatása

Előadó:        Kalmár István Domatisz Kft. ügyvezetője

-       Helyi rendeletek hatályosulásának felülvizsgálata

Előadó:        Dr. Csányi Imre jegyző

 

Február 23. (csütörtök)

-       Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló beszámolók, támogatási kérelmek elbírálása

Előadó:        Civil szervezetek képviselői

-       Domaszék Szebb Jövőjéért Közalapítvány jelentése

Előadó:        Szűcs Imréné közalapítvány kuratóriumának elnöke

-       Alföldvíz Zrt. tájékoztatója a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről és a helyi ivóvízellátásról

Előadó:        Zsitnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. képviselője

-       Helyi értéktár bizottság munkájáról beszámoló

Előadó:        Sziráki Krisztián alpolgármester

 

Március 23. (csütörtök)

-       Domaszék közrendjének, közbiztonságának helyzete

Előadó:        Dr. Zélity László Szeged Megyei Jogú Város rendőrkapitánya

-       Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója

Előadó:        Ördög István tü. alezredes kirendeltség-vezető

-       Szegedi Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó:        Ratkai Imre Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

-       Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámoló Domaszék vonatkozásában

Előadó:        Zsótér Ágnes főigazgató

-       Domaszéki Családsegítő, Gyermekjóléti, Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló

Előadó:        Szűcs Imréné helyi egység vezetője,

-       Éves összesített közbeszerzési terv megvitatása

Előadó:        Dr. Csányi Imre jegyző

 

Április 27. (csütörtök)

-       Domaszék egészségügyi helyzetének értékelése

Előadó:        Dr. Kovács Zsuzsanna háziorvos

Dr. Kőrösi Gábor háziorvos

Dr. Temesvári Klára házi-gyermekorvos

Dr. Ördög László fogorvos

Védőnők

-       Domaszék állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató

Előadó:        Dr. Herczeg István állatorvos

-       Domatisz Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója

Előadó:        Kalmár István Domatisz Nonprofit Kft. ügyvezetője

-       Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

-       Előadó:        Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző,

Pintér Lászlóné költségvetési csop.vez.

-       Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása (zárszámadás)

-       Előadó:        Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző,

Pintér Lászlóné költségvetési csop.vez.

-       2016. évi belső ellenőri jelentés elfogadása

Előadó:        Dr. Csányi Imre jegyző

-       Falunapi program megvitatása

Előadó:        Kispéter Géza polgármester

 

Május 25. (csütörtök)

-       Dr. Holubán Csilla Szegedi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója

Előadó:        dr. Holubán Csilla hivatalvezető

-       Önkormányzati adóhatóság tevékenységéről beszámoló

Előadó:        Dr. Csányi Imre jegyző

                     Kiriné Bende Gabriella adóügyi ügyintéző

-       Alsó- Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó:        Kádár Mihály ATIVIZIG ig. helyettese

-       Díszpolgári és egyéb kitüntető címek adományozásáról döntés

Előadó:        Kispéter Géza polgármester

 

Június 29. (csütörtök)

-       Az általános iskola munkájáról készült tájékoztató

Előadó:        Józsáné Bánhidi Márta isk. igazgató

-       Sportcsarnok munkájáról szóló beszámoló és a terembérleti díj felülvizsgálata

Előadó:        Németh László sportcsarnok vezető

-       Domaszéki Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló

Előadó:        Dr. Csányi Imre jegyző

-       Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Domaszéken végzett munkájáról készült tájékoztatója

Előadó:        Fekete Istvánné gazdasági igazgató

Július és augusztus hónapokban nincs tervezett képviselő-testületi ülés

 

Szeptember 28. (csütörtök)

-       A Domaszéki Kincskereső Óvoda nevelési évének értékelése

Előadó:        Koczkás Orsolya óvodavezető

-       Az önkormányzat beruházásainak áttekintése

Előadó:        Kispéter Géza polgármester

-       A települési környezet állapotáról szóló beszámoló

Előadó:        Dr. Csányi Imre jegyző

-       Helyi értéktár bizottság munkájáról beszámoló

Előadó:        Sziráki Krisztián alpolgármester

-       Domaszéki Könyvtár munkájáról szóló beszámoló

Előadó:        Szűcs Judit könyvtáros

 

Október 26. (csütörtök)

-       B. Nagy László országgyűlési képviselő tájékoztatója

Előadó:        B. Nagy László a település országgyűlési képviselője

-        Adócsoport munkájáról beszámoló

Előadó:        Dr. Csányi Imre jegyző

                     Kiriné Bende Gabriella adócsoport ügyintézője

-       A Domaszéki Polgárőr Egyesület munkájáról szóló tájékoztató

Előadó:        Pap Istvánné egyesületi elnök

-       Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó:        Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző,

Pintér Lászlóné költségvetési csop.vez.

-       Böllérnap és Katalin bál megrendezésével kapcsolatos döntése

Előadó:        Kispéter Géza polgármester

 

November 23. (csütörtök)

-       Adórendeletek felülvizsgálata

Előadó:        Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző,

-       A következő évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó:        Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző

-       Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázatok elbírálása

Előadó:        pályázatíró-projektmenedzser, ifjúsági referens

-       Köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó:        Dr. Csányi Imre jegyző

-       Kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző Kft. tevékenységéről szóló tájékoztató

Előadó:        Kispéter Géza polgármester

Lajkó László Szegedi Kéményseprőipari Kft. kirendeltség-vezetője

 

December 14. (csütörtök)

-       Önkormányzati bérlakások lakbérének megállapítása

Előadó:        Kispéter Géza polgármester

                     Dr. Csányi Imre jegyző

-       Egyéb szolgáltatási díjak megállapítása

Előadó:        Kispéter Géza polgármester

                     Dr. Csányi Imre jegyző

-       Az önkormányzat 2018. évi munkatervének elfogadása

Előadó:        Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző

-       Átmeneti gazdálkodásról szóló helyi rendelet elfogadása

Előadó:        Kispéter Géza polgármester,

Dr. Csányi Imre jegyző

 

Lakossági fórumok:

Közmeghallgatás, falugyűlés: 2017. január 23. (hétfő) 17 óra

Helyszín: Domaszéki Általános Iskola előcsarnoka

Napirend:

1.) Beszámoló a 2016-ban elvégzett munkáról, megnyert pályázatokról

2.) Beszámoló a falufejlesztési elképzelésekről

3.) Kérdések, hozzászólások

Előadók:              Kispéter Géza polgármester

                            Képviselő-testület tagjai

Domaszék, 2016. december 8.

                                                                                                             Kispéter Géza sk.

                                                                                                                 polgármester

kozlony allamkincstar logo njt  

magyarorszag hu

csmkh