VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Önkormányzati hírek - 2016. május

Domaszék Községi Önkormányzat 2016. május 26-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:
Nyilvános ülés:
1. dr. Holubán Csilla Szegedi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója
2. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztatója
3. Domaszéki körzeti megbízott tájékoztatója
4. Domaszéki JUDO ISE kérelme
5. Önkormányzati adóhatóság tevékenységéről beszámoló
6. Domatisz Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója
7. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
8. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló elfogadása
9. Döntési javaslatok
10. Polgármesteri jelentés

Zárt ülés:
11. Díszpolgári és egyéb kitüntető címek adományozásáról döntés
A napirendi pontokat többnyire egyhangú szavazattal elfogadták. A 4. napirendi pont keretében a Domaszéki JUDO ISE kérelmét jóváhagyta a testület, mely keretében elfogadták, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 15- ös helyrajzi számon felvett ingatlanon a Domaszéki Sportcsarnokkal egybeépítve a Nemzeti Sportközpontok támogatásával egy judotermet létesítsenek. A Képviselő-testület vállalta, hogy a beruházás eredményeként létrejövő épület működtetését is ellátja. Felvetődött, hogy a judo-Domaszéki díjugrató verseny 2016. június 25-én, 9 órától Regionális és Megyei minősítő díjugrató versenyt rendezünk az Equest Sport Lovaspályán (Domaszék, Tanya 155). Belépés díjtalan, a helyszínen büfé üzemel a rendezvény ideje alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! terem emeleti részén egy iskolai ebédlőt is létesítenek, melyről végleges döntés a következő soros ülésen fog születni. A 9. napirend keretében, döntési javaslatoknál az alábbi fontosabb döntések születtek: határozatot hoztak a „A Domaszéki Kincskereső Óvoda bővítése és főzőkonyha kialakítása” című pályázat benyújtásáról. A projekt összegét 192 millió forintban maximálták, tekintve, hogy a pályázati felhívásban foglaltak szerint a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, így önerő biztosítása nem szükséges. Nyertes pályázat keretében 2 csoportszoba és 300 főre tervezett főzőkonyha és ebédlő kialakítása valósulhat meg az óvodával szemben lévő területen. Jóváhagyták a „Belterületi vízelvezető- hálózat fejlesztése Domaszéken” című pályázat benyújtását 110.511.396 forint pályázati összköltséggel, 100 %-os támogatási intenzitással. A belvízelvezető rendszer III. üteme ezáltal megvalósulhat. A „Kerékpárút építés Domaszéken” című pályázat benyújtásáról hoztak határozatot 68.868.721 forint pályázati összköltséggel, szintén 100 %-os támogatási intenzitással. Nyertes pályázat esetében a kerékpárút az Arany János utcában, az óvoda és az iskola bekapcsolásával egészen az 55-ös útig fog kiépülni.
Elfogadták a „Polgármesteri Hivatal épületeinek és a Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás benyújtását 110 millió forint összköltséggel, 100 %-os támogatási intenzitással. Jóváhagyták a „Sárkányhegyi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című pályázat benyújtását 75 %-os támogatási intenzitás mellett, 29 millió forint összköltséggel, 7.250.000 millió forint önerő biztosításával. Az általános iskola igazgatója kérelemmel fordult a képviselő-testület felé 12 db monitor vásárlása, hálózat bővítése és felnőtt kültéri fitneszgépek helyének biztosítására és 200 eFt-al történő támogatására. Az iskolában a monitorok vásárlását jóváhagyták, a hálózat bővítésének lehetőségét a hivatal informatikusa vizsgálja felül. A felnőtt kültéri fitneszgép helyét biztosítják. Az eszközök beszerzésére pályázati forrás fog a közeljövőben megnyílni az önkormányzat számára. Egy önkormányzati tulajdonú földterület eladásáról döntöttek abból a célból, hogy egy domaszéki lakos az ingatlanát meg tudja közelíteni.

Zárt ülés keretében egy „Domaszékért” kitüntető cím adományozásáról döntöttek, amit a domaszéki falunapon fognak  átadni. A következő soros ülés 2016. június 30-án 14,00 órakor lesz a hivatal tanácstermében.


Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla
szerkesztő

domatv1

ertéktár

infoisvalue

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh