VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Bejárókról, közlekedést akadályozó növényzetről…

Az ingatlan tulajdonosa, más törvényes jogcímen használója köteles gondoskodni: az ingatlannal határos közterületek, így különösen a járda, ennek hiányában egy méter széles sáv hó- és síkosság mentesítéséről, valamint az ingatlan és az útburkolat közötti zöldsáv tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, az ingatlan és az útburkolat közötti nyílt árok és ennek műtárgyai, így különösen az átereszek tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Kérem, hogy a járda, az úttest vagy a szomszédos épület fölé nyúló, illetőleg a közlekedést akadályozó növényzetet szükség szerint nyessék meg.

Két szomszédos ingatlan közötti területsáv, vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50 % - 50 % arányban oszlik meg.

Köszönettel: Dr. Csányi Imre jegyző

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh