VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Önkormányzati hírek - 2013. november

 

Az októberi lapszám óta kettő rendkívüli és egy soros képviselő-testületi ülés volt.

 

Az október 11-i rendkívüli ülésen döntöttek a szociális tűzifavásárlás pályázatához szükséges önerő biztosításáról és a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola intézményi tanácsába Dobó Szilveszter képviselőt delegálták.

Október 24-én tartották soros képviselő-testületi ülésüket és az alábbi fontosabb döntéseket hozták: elfogadták az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját, döntöttek a működési, fejlesztési lehetőségekről, újra elfogadásra került a szociális tűzifáról szóló helyi rendelet (a szociálisan rászorultak igényelhetik), módosult a vagyonrendelet (az üzleti vagyon mértéke növekedett), elfogadásra került a 2014. évi rendezvényterv, a Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési költségeinek finanszírozásához tagi kölcsönt biztosított a testület, mely 2015. december 15-ig visszafizetésre kerül, A TMV Kft. a 100 eFt értékű üzletrészének visszavásárlását hagyták jóvá, a bölcsőde működési engedélyének módosítását elfogadta a testület, az intézmény 30 főről 36 fő ellátotti létszámmal fog működni 2014. január 1-től, továbbá a Napsugár Bölcsőde elnevezését is jóváhagyták.

Október 31-én rendkívüli testületi ülés volt és az alábbi fontosabb döntéseket hozták: egy újabb tanyagondnoki autó megvásárlása érdekében egy pályázat benyújtásáról döntöttek maximum 5 mFt értékben. A Sárkányhegyi Közösségi Ház felújítása érdekében maximum 25 mFt értékben pályázat elkészítéséről született döntés. A Dózsa György utcai orvosi rendelő önkormányzati tulajdonrészének (10 % tulajdonrész) eladásáról a döntést elnapolták. Elfogadásra került a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves beszámolója és döntés született az önkormányzat új folyószámla-vezető bankjának kiválasztásáról, mely 2014. február 1-től fogja a feladatot ellátni (OTP Bank Zrt.).

Összeállította: Papdiné Megyeri Csilla szerkesztő

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh