VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Tisztelt Termelők!

Őstermelői igazolvány

2014. évben

érvényesítés, kiadás, újkiváltás, csere

esetén „új” nyomtatványokat

minden esetben kérje a falugazdásztól

Őstermelői igazolvány érvényesítéséhez a következő okmányok szükségesek:

  • Adóazonosító jel(Mindenkinek kötelező bemutatni, közös igazolvány esetében tagonként)

  • Lakcímkártya, személyigazolvány (Mindenkinek kötelező bemutatni, közös igazolvány esetében tagonként)

  • Földhasználati lapszemle;CSAK ÚJ IGAZOLVÁNY esetében /Földhivatal /

  • Adószám (piaciértékesítéshez szükséges)

  • Uniós regisztrációs szám/Ügyfélazonosító/

    Bővebben...

Útkarbantartó gépek Karácsonyra!

DSC 48112013 őszén, Domaszék Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Tanyafejlesztési Program pályázati felhívására, „Vontatott munkagép beszerzés Domaszék külterületi földútjainak karbantartására” címmel. A projekt megvalósítása 2013. december végén lezajlott, a pénzügyi elszámolás még folyamatban van.

Bővebben...

Tisztelt Gazdatársaim és Domaszéki lakosok!

Igen Tisztelt Gazdatársaim és Domaszéki lakosok! Bizonyára hallottátok, hogy megjelent az új földtörvény, amely 2013.december 15-től 2014. május 1-ig fokozatosan lép hatályba,

Ezentúl földet, erdőt és egyéb területeket kizárólag földmüveléssel foglalkozók vásárolhatnak.

Bővebben...

Január végéig pályázhatnak a hátrányos helyzetű hallgatók

Január 31-ig lehet pályázni az Út a diplomához címmel megjelent pályázati kiírásra, amelyre hátrányos helyzetű, önköltséges képzésben részt vevő, nappali, esti vagy levelező tagozatos hallgatók jelentkezhetnek. A tanulók ösztöndíjban vagy önköltség-támogatásban részesülhetnek.

Bővebben...

Hamarosan elkezdődik a téli üzem az M5-ös autópályán

A balástyai autópálya mérnökségen tartott előadással és gépszemlével vette kezdetét a téli időszámítás az M5-ös autópályán. A működtetésért felelős AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és az üzemeltető A-WAY ITE Zrt. téli üzemeltetésre felkészített karbantartó flottával és rendszeres útellenőri szolgálattal biztosítja a balesetmentes közlekedés feltételeit.

Bővebben...

Könyvtár hírek - 2013. december

Értesítem a kedves olvasókat, hogy a Községi Könyvtár (Dózsa György u. 39.) 2013. december 24-től 2014. január 1-ig zárva lesz. Megértésüket köszönöm.

Bővebben...

Önkormányzati hírek - 2013. december

A képviselő-testület november 7-én és november 21-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott. Döntött a Domaszék, Dózsa György utca 33. szám alatti orvosi rendelő ingatlanában lévő 1/10 önkormányzati tulajdoni hányadának eladásáról 2.200.000 Ft értékben. Az eladási ár értékbecslés alapján került meghatározásra. Dr. Kovács Zsuzsanna háziorvos elővásárlási jogával élve bejelentette vételi szándékát. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye által a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében egy új terepjáró személygépjármű beszerzése érdekében a testület jóváhagyta a pályázat benyújtását.

Bővebben...

Tájékoztató a horgászat szabályozásának legfontosabb aktuális változásai 2014-ben

Az Országyűlés 2013. december 17-ei döntésével módosította a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényt. Ez alapján, valamint a kihirdetés előtt álló, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló, 2014. január 1-jén hatályba lépő VM rendelete alapján a horgászoknak a következő legfontosabb változásokra kell felkészülniük.

Bővebben...

Ingyenes lett az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés

2014. január elsejétől a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ingyenesen végzi az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést. A Kormány döntött arról, hogy 2014. január elsejétől a falugazdász-hálózat a NAK szervezetében lássa el az egyes hatósági és nyilvántartási feladatait – többek között az őstermelői igazolvány kiállításával kapcsolatos feladatokat.

Bővebben...

Tisztelt Domaszékiek, Tisztelt Támogatók!

Decembert írunk, amikor már hagyományosan megérkezik Egyesületünk számlájára a személyi jövedelemadókból felajánlott 1 %-ok átutalása.
Idén ez az összeg 126 950 forintot tesz ki. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki megtisztelte bizalmával a Domaszék Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesületet. A felajánlást a Téli esték program sorozatra fordítottuk, településünk rendezvényein való részvételre (nevezési díj, stb.), valamint az őszi kirándulásra.
Reméljük, sikerül olyan célokat megjelölni és megvalósítani, amelyeket a következő felajánlási időszakban még többen kívánnak támogatni és a támogatás jeleként a személyi jövedelemadó 1% civil szervezetünk számára átutalni.

Köszönettel: Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület

Tájékoztatás a szociális célú tűzifáról

Kep3762A Magyar Közlöny 2013. évi 164. számában jelent meg a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet (Továbbiakban: BM rendelet). Az önkormányzatok által benyújtott támogatási igényekről a BM rendelet alapján döntött Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr, mely szerint Domaszék település 609.600 Ft támogatásban részesült.

A BM rendelet 8. § (2) bekezdése szerint: „A tűzifavárásláshoz szükséges központi költségvetési források biztosításával kapcsolatos kormányzati döntésről a kormányhivatal vezetője a miniszter döntését követő tizenöt napon belül az érintett település lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztatja.”

Az elnyert támogatás és az önkormányzati saját erő biztosításával 70,5 erdei m3 tűzifa került megvásárlásra. Az igényeket a szociálisan rászorult családok nyújthatják be a Domaszéki Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez.

 

Az új babakötvény további segítség a gyermeket nevelőknek

A hétfőtől jegyezhető, megújult babakötvény további segítséget jelent a gyermeket nevelő szülőknek - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hétfőn.

Bővebben...

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh