VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Önkormányzati hírek - 2014. június

2014. május 15-én rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak, ahol a Domaszék- Röszke Önkormányzat közös szennyvíztisztítójának rekonstrukciója kapcsán önrész vállalása miatt hitelfelvételről döntöttek 10 év futamidőre. 2014. május 29-én soros ülés volt, ahol az alábbi fontosabb döntések születtek: beszámolót hallhattak a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi, a Csongrád Megyei Telepü léstisztasági Nonprofit Kft.

Bővebben...

Tisztelt Környezettudatos Lakos!

A mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat szem előtt tartva az Ön lakókörzetében lehetőség van a háztartásában keletkező hasznosítható papír, műanyag és fém hulladékait szelektíven gyűjteni. Kérjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtőt az elszállítási napokon időben szíveskedjenek kihelyezni. Kérjük, hogy a hasznosítható hulladékok szelektálásakor az alábbi táblázat szerinti útmutatás alapján járjon el:

Bővebben...

Átmeneti türelmi idő a lovasoknak

A Nemzetgazdasági Minisztérium a közelgő június 30-ai határidőre való tekintettel soron kívül módosítja a lovas szolgáltató tevékenységről szóló rendeletet. Az állattenyésztési törvény elveivel összhangban átmeneti türelmi idővel segíti az érintett szolgáltatókat abban, hogy eleget tudjanak tenni a minősítési kötelezettség teljesítésének. A módosítás több változtatás mellett a vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltatásnyújtásba bevont lovakra előírt alkalmassági minősítés igazolásának határidejét 2014. június 30-ról szeptember 30-ig tolja ki.

Bővebben...

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021

Domaszéken várhatóan közel 590 millió Forintból valósulhat meg az Európai Uniós normáknak megfelelő víz-szolgáltatás kiépítése

vizlogo1A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás támogatást nyert a „KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás” tárgyú pályázati felhívás keretében a „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” elnevezésű beruházásra. A projekt nettó összköltsége 4 248 192 808,-Ft, melyből KEOP támogatás 3 582 742 218,-Ft, BM Önerő Alap támogatás várhatóan nettó 664 201 180,-Ft, önerő pedig nettó 1 249 410,- Ft. A beruházás az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásában az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg.

Bővebben...

Önkormányzati hírek - 2014. május

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én tartotta soros ülését. Az alábbi fontosabb döntéseket hozták: megvitatták és elfogadták Domaszék egészségügyi helyzetéről szóló háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálatok beszámolóját. Domaszék állategészségügyi helyzetéről is tájékoztatást kaptak a jelenlévők, megállapították, hogy a továbbiakban is csökken a haszonállat tartása. A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat tevékenységéről tájékoztatást hallhattak Csókásiné Dr. Király Anikó igazgatónőtől.

Bővebben...

Évzáró közgyűlés a Domaszéki Polgárőrségnél

polgaror zaroesemenyA Domaszéki polgárőr egyesület 2014. március 14-én tartotta évzáróközgyűlését a székhelyén. Pap Istvánné elnök asszony köszöntötte a megjelent vendégeket és a polgárőröket. Vendégek voltak Kispéter Géza polgármester, Varga Pál körzeti rendőr és Magyari Béla tiszteletbeli elnök, a megyei polgárőr szövetség képviseletében. Ezután az elnök asszony a 2013 évet értékelte, kihangsúlyozta, hogy fő feladatuknak tekintették a lakosság biztonságérzetének megőrzését, az idős emberekkel a kapcsolattartást és az iskola környékén a polgárőr jelenlét biztosítását.

Bővebben...

Rendőrségi hírek - 2014. április

rendorsegi hirek2014. február 15-én érkezett bejelentés a Szegedi Rendőrkapitányságra arról, hogy Domaszéken egy idős asszonyt kiraboltak. A sértett elmondása szerint az eddig ismeretlen tettesek a lakásában pénzt követeltek tőle, melynek során földre lökték. Az esés következtében az asszony 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett el. A rendőrség rablás bűntette miatt nyomoz. Ezúton is kérik, hogy aki bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a helyi körzeti megbízottnál.

Bővebben...

Új támogatási lehetőség fűszerpaprika-termelők részére!

parikaA fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimális) támogatásáról szóló rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhetnek a fűszerpaprika-termelők a minőségi fűszerpaprika termelése céljából 2013. október 20. és 2014. április 10. közötti időszakban megvásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására. Új támogatási lehetőség fűszerpaprika-termelők részére! A rendelkezésre álló forrás 2014. évben legfeljebb 170 millió Ft.A támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki a támogatás alapját képező, vásárolt vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta.

Bővebben...

Sportolási lehetőségek bővítése a kerékpárút kapcsán

kerekparDomaszéken a LEADER program keretében valósult meg az a pályázat, melyben sportolási lehetőségek bővítésére és népszerűsítésére nyert el a település 5.000.000 Ft-os támogatást, 100% támogatási intenzitás mellett.A projekt keretében a Mórahalom és Domaszék közt, már korábban kiépült kerékpárút mellé, kerékpáros pihenők kerültek elhelyezésre, melyeket néhány hete már használhatnak is a kerékpárosok. Ezen felül, továbbá 28 db kerékpár is beszerzésre került, melyek kölcsönzése csoportok részére folyamatosan lehetséges lesz, a Domatisz Nonprofit Kft-n keresztül, előzetes bejelentkezés alapján.

Bővebben...

Lakossági fórum az 55. számú főút 11,5 tonnás burkolaterősítése érdekében

55-os ut 12t2014. május 6-án 18,00 órakor a Domaszéki Sportcsarnokban lakossági fórumot tartott a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Strabag Általános Építő Kft. képviselői és személyem az 55. számú főút 11,5 tonnás burkolaterősítése érdekében. Elhangzott, hogy az 55. sz. főutat az 502. sz. Szeged (4+475 km szelvényétől) nyugati elkerülő úttól az épülő Mórahalom elkerülő út kezdetéig (18+202 km szelvényig) felújítják, a teljes burkolat átépül. Az új burkolat szélessége mindenhol eléri majd a 7,50 m szélességet, valamint mindkét oldalon 1,75 m széles nemesített padka épül.

Bővebben...

TájGazda – A jó minőséget támogató tanúsítási rendszer, ami teljesíti a kötelező Uniós előírásokat is

A gazdálkodók számára az egyik kiszámítható bevételi forrást a földhöz köthető támogatások jelentik. Az Európai Unióban 2014-től megváltoznak a korábbi szabályok. Ahhoz, hogy valaki elérhesse az éves 260 eurós hektáronkénti támogatást, új feltételeknek kell megfelelnie. Ez elérhető egy új, az egészséges termelést és termékeket támogató rendszer segítségével.

Bővebben...

Közösségi Agrárpolitika

2011. október 12-én az Európai Bizottság hivatalosan közzétette és bemutatta a 2014-2020 időszakra vonatkozó Közösségi Agrárpolitika (KAP) jogszabály tervezeteket. Ezzel egy időben az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén szakmai találkozóra került sor, ahol a KAP reformjáról szóló Bizottsági javaslat bemutatásra került. A rendeletről végleges megállapodás 2013.szeptember 24-én történt.

Bővebben...

domatv1

ertéktár

kozlony allamkincstar logo njt

magyarorszag hu

csmkh