VISSZA A NYITÓOLDALRA FŐOLDAL

Arrow up
Arrow down

Ingyenes lesz az első nyelvvizsga a fiataloknak

Ingyenessé teszi a kormány az első nyelvvizsga megszerzését a jövő év elejétől a 35 évesnél nem idősebbeknek - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten. Novák Katalin az Országos Diáktanács ülése előtti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: ezzel is segíteni szeretnék a fiatalok munkaerőpiaci versenyképességét, mert sokan beszélnek ugyan idegen nyelvet, ám stagnál azok száma, akiknek erről igazolásuk is van.

Bővebben...

45 milliárd iskolai informatikai fejlesztésekre

A kormány 45 milliárd forintot fordít az elkövetkező időszakban iskolai informatikai fejlesztésekre - mondta az oktatási államtitkár a Liga szakszervezetek szakmai konferenciáján pénteken Budapesten. Palkovics László arról is beszélt, hogy felülvizsgálhatják a tanítási szünetek elosztását, s bevezethetik a jövőben a természettudományos kompetencia-mérést. Palkovics László a sajtóban megjelent hírekre reagálva jelezte: a kormány nem döntött sem a kilenc évfolyamos iskoláról, sem a középiskolai felvételik átalakításáról. Tájékoztatót hallgatott meg a kabinet csupán, ezek olyan kérdések, amelyek szakmai vitáját az elkövetkező időszakban folytatják majd le - közölte. Megjegyezte: a középiskolák jelentős részében ugyanakkor ma is van felvételi.

Bővebben...

Egyszerűbb, gyorsabb, olcsóbb lesz közműcsatlakozás

A közműcsatlakozást egyszerűsíti az egyes törvények Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosítása, amelynek általános vitája csütörtökön kezdődött meg az Országgyűlésben. Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint a hét jogszabályt módosító törvényjavaslat elfogadása esetén új területen folytatódhat a kormány bürokráciacsökkentő politikája, a közműcsatlakozás területén is egyszerűsödhetnek az állampolgárok és a vállalkozások mindennapjai.Elmondta, a Világbank felmérése szerint Magyarországon kiugróan időigényes, 257 nap a villamos hálózatra való csatlakozás.Ez az időtartam kétszerese a lengyelországinak, illetve a szlovákiainak - jegyezte meg. Úgy összegzett: a villamos hálózatra csatlakozás magas időigénye késlelteti "a beruházások termőre fordulását".

Bővebben...

Értesítés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára érkezett pályázatokról.

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. november 24-én tartott ülésén döntött

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2017. évi fordulójára érkezett pályázatokról.

Afelsőoktatásban már tanulók („A" típus) tizenhárom pályázatot nyújtottak be, míg a továbbtanulni kívánók („B" típus) kettőt.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a helyi rendeletben foglalt jövedelemhatárt (nettó 57.000 forint) meg nem haladó „A” típusú pályázatot benyújtó tíz hallgatót

egységesen 2.500 Ft/hó összeggel támogat.

A „B” típusú pályázatokat forráshiány miatt nem támogatta a testület.

A döntésről, valamint indoklásáról minden hallgatót külön,

írásban értesít az önkormányzat.

Domaszék, 2016. november 28.

Mészáros-Tanács Anett

pályázatíró-projektmenedzser

Még többen igényelhetik a csokot!

Megjelent a családi otthonteremtési kedvezményről (csok) szóló kormányrendelet módosítása - a kormány tovább bővíti a programot, így még többen vehetik igénybe a csokot. Lehetséges illetve könnyebb lesz a csok-igénylése mostantól a nagyobb - 25 év alatti - és a sajátos nevelést igénylő gyermeket nevelőknek, a terhesség elején járóknak, az árvákat nevelő gyámoknak, a hivatásuk miatt szolgálati lakásban élőknek, az új építésű társasházi illetve ikerlakást vásárlóknak.

Bővebben...

TÁJÉKOZTATÁS a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás változásairól

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19. pontja alapján az Önkormányzat kötelező feladata a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, melyre évek óta a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kftvel kötött szerződés alapján kerül sor. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény április 1-jén hatályba lépett módosítása, valamint a vonatkozó végrehajtási szabályok jelentős változásokat vezettek be a közszolgáltatás vonatkozásában.

Bővebben...

Tisztelt lakosok!

Felhívom a figyelmüket, hogy közterület leburkolását (gépkocsi bejáró kiépítését), lebetonozását, illetve mindennemű közterületen történő munkavégzést a hivatalban bejelenteni, egyeztetni illetve esetenként engedélyeztetni szükséges.
Közterületen építőanyagot, törmeléket tárolni kizárólag közterület-használati engedély birtokában lehet, melynek eljárási illetéke 3000 Ft. Gépjárművet (működő, és működésképtelent egyaránt) közterületen tárolni max. 30 napig szintén kizárólag engedéllyel lehet, melynek eljárási illetéke: 3000 Ft+díja: 500 Ft/nap. Kérek minden ingatlantulajdonost, hogy ezen szabályokat tartsa be, indokolatlanul ne használják a közterületeket ilyen célra.


Dr. Csányi Imre
jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA!

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Domaszék, Dankó tér 15/C/3. szám alatti  költségalapú bérlakás bérbeadására

Pályázati feltételek:
1.) A pályázaton részt vehetnek:
önálló lakástulajdonnal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy a lakásbérleti szerződés megkötését követő 5 éven belül saját tulajdonú lakáshoz jutnak, s ennek érdekében lakáselőtakarékossági szerződést kötnek, az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai, legalább két éve állandó bejelentett lakóhellyel  rendelkeznek Domaszéken, vagy domaszéki munkáltatónál munkaviszonyban állnak.

Bővebben...

Lejár a régi őstermelői igazolvány érvényessége!

Hiába van értékesítési betétlapja a 2017. vagy 2018. évre, a régi típusú igazolványa idén érvényes utoljára. Azoknak az őstermelőknek, akiknek még a régi, barna színű, papír alapú igazolványuk van, 2016. október 1. és december 31. közötti időszakban kell igényelniük az új őstermelői igazolványt, amennyiben 2017. január 1-jétől őstermelőként, jogfolytonosan kívánják folytatni őstermelői tevékenységüket.

A barna alapú igazolványt egy kártya alapú igazolvány fogja felválltani.

Varga Tamara, falugazdász.

Támogatási lehetőségek diótermesztőknek!

A gyümölcskertészet aktualitásairól, valamint a diótermesztés helyzetéről tartott előadást Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára a XII. Tóti Diófesztivál szakmai konferenciáján. Az államtitkár előadása során a Vidékfejlesztési Program nyújtotta támogatási lehetőségekről tájékoztatta az érdeklődőket az idén 900 éves Lengyeltótiban.

Bővebben...

Önkormányzati hírek - 2016. július

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 17-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott és két pályázat benyújtásáról döntöttek. Az egyik pályázat keretében a Domaszéki Sportcsarnok akadálymentesítését, mozgáskorlátozott WC létesítését és egy elválasztó függöny megvalósítását célozták meg. A pályázat a központi költségvetés által finanszírozott. A pályázati projekt összege 6.649.998 forint, melyhez 997.500 forint önerőt kell biztosítani. A második pályázat a Szabadság tér útburkolatának felújítását célozza meg. A pályázati projekt összegét a Képviselő-testület bruttó 21.566.869 forinttal hagyta jóvá. A projekthez az önkormányzat 6.566.869 forint önerőt biztosít. A Képviselő-testület 2016. június 30-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:

Bővebben...

Tájékoztató rendeletváltozásokról

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket néhány fontos rendelet változásról, amelyet minden magyarországi lakosnak kötelezően be kell tartania. Amennyiben a megváltozott rendeleteknek nem teszünk eleget, jelentős bírságra számíthatunk az ellenőrző hatóság részéről. A tájékoztató két rendelet változását foglalja össze, mindkettő esetében a katasztrófavédelmi szervek területileg illetékes hatóságai (katasztrófavédelmi kirendeltségek) felelősek azok ellenőrzéséért.

Bővebben...

domatv1

ertéktár

infoisvalue

kozlony allamkincstar logo njt  

magyarorszag hu

csmkh